Steriltekniker

Är du noggrann, teknisk och har ett bra säkerhetstänk? Då kan steriltekniker vara ett yrke för dig!

Som steriltekniker arbetar du med att vårda och sterilisera sjukvårdsinstrument, göra funktionskontroller och paketera instrument. Du startar och övervakar desinfektions- och steriliseringsprocesser med hjälp av olika maskiner. Noggrannhet är en viktigt egenskap att ha som steriltekniker. Du bidrar till att operationer och kirurgiska ingrepp kan utföras säkert och inga vårdrelaterade infektioner uppstår. Det är bra om du gillar ny teknik, då operationsavdelningar på sjukhus alltmer använder avancerade robotar. Det leder till att du ibland måste hantera komplexa instrument. Som steriltekniker är det också bra om du är ansvarsfull, då du ansvarar för att jobbet görs enligt särskilda regler som finns. Din arbetsplats är ofta på sjukhusets sterilcentral, där du jobbar tillsammans med andra steriltekniker.

Utbildning: Yrkeshögskola ca 1,5 år.