Skötare

Är du förtroendeingivande, empatisk och bra på att behålla lugnet i pressade situationer Då kanske skötare är ett yrke för dig!

Som skötare (undersköterska med inriktning mot psykiatri) arbetar du inom psykiatrisk vård med att stödja och motivera patienter att klara sin vardag. Beroende på vilken typ av psykiatrisk avdelning du arbetar på träffar du patienter som exempelvis har svår depression, ätstörning, personlighetsstörning, psykossjukdom eller missbruksproblem. I arbetet ingår att samtala och göra vardagliga aktiviteter tillsammans med patienten. Du kan också ha vissa sjukvårdsuppgifter, som en sjuksköterska har delegerat, till exempel att ge läkemedel, ta prover och kontrollera blodtryck. Du jobbar ofta i team tillsammans andra yrkesgrupper, exempelvis sjuksköterska, kurator och psykolog. Som skötare är det viktigt att du är förstående, stabil och tydlig i din kommunikation.

Utbildning: Vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet + ofta påbyggnad inom psykiatri.

Respektive förvaltning har en HR-funktion som kan besvara personalfrågor.

Alla förvaltningar och bolag i Västra Götalandsregionen