Sjuksköterska

Är du uppmärksam, förstående och bra på att organisera? Då kan sjuksköterska vara ett yrke för dig!

Som sjuksköterska på ett sjukhus har du ansvar för att patienterna får en god omvårdnad. Du leder och planerar arbetet på avdelningen så att patienterna får rätt vård vid rätt tillfälle. Du sköter också provtagningar, medicineringar, gör vissa undersökningar och för journalanteckningar över patienternas tillstånd. På en vårdcentral arbetar du med exempelvis telefonrådgivning och bedömer om patienten ska avvakta, boka ett besök eller söka vård akut. Därför är det bra om du gillar att kommunicera. Att kunna fatta självständiga beslut och leda andra är också goda förmågor att ha i yrket eftersom du har mycket ansvar och är arbetsledare för undersköterskor.

Utbildning: Sjuksköterskeprogrammet 3 år.

Respektive förvaltning har en HR-funktion som kan besvara personalfrågor.

Alla förvaltningar och bolag i Västra Götalandsregionen