Röntgensjuksköterska

Är du självständig, kommunikativ och intresserad av snabb teknikutveckling? Då kan röntgensjuksköterska vara ett yrke för dig!

Som röntgensjuksköterska utför du röntgenundersökningar som ligger till grund för diagnos och behandling av patienter. Du planerar, genomför och utvärderar undersökningar och behandlingar utifrån patientens behov och förutsättningar. Du arbetar med avancerad teknik och ansvarar för att patienterna inte utsätts för mer strålning än nödvändigt. Som röntgensjuksköterska arbetar du exempelvis på en röntgenavdelning på ett sjukhus. Du har många korta patientkontakter och en viktig del i arbetet är att få patienterna att känna sig trygga, förklara vad som ska hända och svara på frågor från både patienter och närstående.

Utbildning: Röntgensjuksköterskeprogrammet 3 år.

Respektive förvaltning har en HR-funktion som kan besvara personalfrågor.

Alla förvaltningar och bolag i Västra Götalandsregionen