Psykolog

Är du förtroendeingivande, uppmärksam och kan sätta dig in i andra människors situation? Då kan psykolog vara ett yrke för dig!

Som psykolog arbetar du med att förebygga och behandla psykisk ohälsa hos människor. Du träffar patienter med olika psykologiska problem och hjälper dem att förbättra sin livssituation. Som psykolog använder du din goda förmåga att få människor att öppna upp sig under era samtal. Du tar hjälp av olika psykologiska metoder, som kan vara inriktade på exempelvis depressioner, stresshantering eller personlighetsstörningar. Du arbetar till exempel på en vårdcentral eller ett sjukhus och samverkar ibland med läkare, kuratorer och annan vårdpersonal.

Utbildning: Psykologprogrammet 5 år.

Respektive förvaltning har en HR-funktion som kan besvara personalfrågor.

Alla förvaltningar och bolag i Västra Götalandsregionen