Operationssjuksköterska

Är du teknisk, noggrann och bra på att agera snabbt vi behov? Då kan operationssjuksköterska vara ett yrke för dig!

Som operationssjuksköterska arbetar du oftast på en operationsavdelning på ett sjukhus, där du förbereder patienten och operationssalen. Du ser till att tekniska apparater, instrument och annat material som behövs finns på plats och fungerar. Du desinficerar patientens hud och lägger sterila operationsdukar för att undvika sårinfektion. Du är mycket noggrann, vilket är ytterst viktigt för att undvika komplikationer. Som operationssjuksköterska arbetar du i team med bland annat undersköterska, narkossjuksköterska, kirurg och narkosläkare. Du assisterar kirurgen genom att ge rätt instrument i rätt tid. Efter operationen lägger du förband över operationssåret och dokumenterar vad som gjorts.

Utbildning: Sjuksköterskeprogrammet 3 år + minst 1 års specialistutbildning.