Medicinteknisk ingenjör

Är du kreativ, kommunikativ och tekniskt intresserad? Då kan medicinteknisk ingenjör vara ett yrke för dig!

Som medicinteknisk ingenjör ser du till att den tekniska utrustningen inom sjukvården fungerar säkert och tillförlitligt. Medicinteknisk utrustning innebär allt från stora röntgenapparater till små hörapparater. Du fungerar ofta som bollplank åt läkarna när nya apparater ska införskaffas, och samarbetar även med övriga som använder utrustningen, exempelvis sjuksköterskor. Du kan arbeta på en medicinteknisk avdelning och bland annat utföra service och reparation, utbilda personal samt ta fram instruktioner för hur utrustningen ska användas. Som medicinteknisk ingenjör är det viktigt att ha ett säkerhetsfokus för att kunna göra rätt bedömningar i kritiska situationer, till exempel under en operation.

Utbildning: Ingenjörsutbildning 3 eller 5 år, inriktning medicinteknik.

Respektive förvaltning har en HR-funktion som kan besvara personalfrågor.

Alla förvaltningar och bolag i Västra Götalandsregionen