Medicinsk sekreterare

Är du ordningsam, serviceinriktad och bra på att kommunicera i både tal och skrift? Då kan medicinsk sekreterare vara ett yrke för dig!

Som medicinsk sekreterare har du ansvar för patientjournaler. Du ser till att patienternas symtom, undersökningar, provsvar, diagnoser och andra behandlingar förs in i journalen på ett korrekt sätt. Till din hjälp använder du olika it-system. Andra vanliga arbetsuppgifter kan vara att ta emot patienter i receptionen och hantera kassan. Du kan också skriva anteckningar på möten samt arbeta med olika register och statistik. Medicinsk sekreterare är både ett självständigt yrke med mycket eget ansvar och ett yrke där du möter många andra yrkeskategorier.

Utbildning: Yrkeshögskoleutbildning (YH) 2 år.

Respektive förvaltning har en HR-funktion som kan besvara personalfrågor.

Alla förvaltningar och bolag i Västra Götalandsregionen