Logoped

Är du empatisk, pedagogisk och bra på att lyssna? Då kan logoped vara ett yrke för dig!

Som logoped arbetar du med att utreda och behandla tal-, språk-, ät- och sväljsvårigheter. Du möter personer som till exempel stammar eller som har haft en stroke (hjärnblödning) och har svårt att tala eller förstå tal. Du använder olika tester, observerar och intervjuar patienten om besvären. Sedan bedömer du vilken typ av hjälp patienten behöver och tränar med patienten. Du är också med och provar ut eventuella hjälpmedel, till exempel datorbaserade kommunikationsprogram. Det är bra om du gillar att lösa saker tillsammans, eftersom du ofta samarbetar med andra yrkesgrupper samt informerar anhöriga i hur de kan stötta patienten i hens träning. Du arbetar ofta på en logopedmottagning eller inom habilitering med personer som har bestående funktionsnedsättningar.

Utbildning: Logopedprogrammet 4 år.