Läkare

Är du ansvarstagande, självständig och bra på att sätta dig in i andra människors situation? Då kan läkare vara ett yrke för dig!

Som läkare har du huvudansvaret för att undersöka patienter, ställa diagnos och ge den behandling och vård de behöver. Du informerar också närstående, ger hälsoråd och berättar om hur mediciner och behandlingar fungerar. När du ställer diagnos eller ger behandling är det viktigt att du är noggrann och ser till att allt utförs på ett korrekt sätt. Det finns många olika yrkesinriktningar, du kan till exempel arbeta inom ortopedi, kirurgi eller psykiatri. Eftersom du ofta är arbetsledare och jobbar i team är det bra om du tycker om att samarbeta med andra.

Utbildning: Läkarprogrammet 5,5 år + allmäntjänstgöring, AT, 1,5 år (betald anställning under handledning).

Respektive förvaltning har en HR-funktion som kan besvara personalfrågor.

Alla förvaltningar och bolag i Västra Götalandsregionen