Kirurg

Är du noggrann, stabil och händig? Då kan kirurg vara ett yrke för dig!

Som kirurg arbetar du med sjukdomar, skador eller andra problem som kan åtgärdas genom kirurgiska ingrepp. Kirurgiska ingrepp brukar kallas operation och syftar till att laga något inne i kroppen, ta bort en sjuk del eller att sätta in något, till exempel en pacemaker. Operationerna kan göras genom exempelvis titthålsteknik eller öppen kirurgi. De kan ske under narkos (nedsövning) eller efter bedövning. Som kirurg tillbringar du mycket tid operationssalen och behöver vara beredd på obekväma arbetstider, övertid och jour. Det är viktigt att du som kirurg både är tekniskt skicklig och bra på att hantera människor, när du ska berätta om deras diagnos och vad som behöver göras. I operationssalen arbetar du ofta tillsammans med biträdande kirurg, operationssjuksköterskor och undersköterskor.

Utbildning: Läkarprogrammet 6 år + allmäntjänstgöring, AT, 1,5 år (betald anställning under handledning) + specialisttjänstgöring, ST, ca 5 år, (betald anställning under handledning).