Intensivvårdssjuksköterska

Är du uppmärksam, trygg och bra på att självständigt fatta beslut? Då kan intensivvårdssjuksköterska vara ett yrke för dig!

Som intensivvårdssjuksköterska vårdar du svårt sjuka människor som drabbats av allvarlig sjukdom eller skada. På intensivvårdsavdelningen övervakar du patienterna med hjälp av tekniskt avancerade apparater, som patienterna ofta är kopplade till. Du ansvarar för att patienterna får läkemedel, dropp och övrig omvårdnad. Du behöver vara uppmärksam och kunna fatta snabba beslut, då läget plötsligt kan förändras och rätt behandling behöver påbörjas omedelbart. Du behöver också vara bra på att hantera både patientens och närståendes reaktioner på att befinna sig i ett kritiskt tillstånd. På en intensivvårdsavdelning arbetar du ofta tillsammans med läkare och undersköterskor. Som intensivvårdssjuksköterska kan du även arbeta på exempelvis en uppvakningsavdelning eller akutmottagning.

Sjuksköterskeprogrammet 3 år + minst 1 års specialistutbildning.