Hjälpmedelskonsulent

Är du kreativ, teknisk och pedagogisk? Då kan hjälpmedelskonsulent vara ett yrke för dig!

Som hjälpmedelskonsulent fungerar du som expertstöd när en patient behöver hjälpmedel för att till exempel kunna samtala eller förflytta sig. Du stöttar sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut eller annan personal som skriver ut hjälpmedel, så att patienten får ett hjälpmedel som fungerar optimalt. Du använder din kunskap om olika behov och tillstånd hos patienter när du ger råd och utbildar i att välja, prova ut och anpassa hjälpmedel. Du jobbar även nära leverantörer och tekniker, och är med när nya hjälpmedel ska köpas in. För att kunna hitta bästa möjliga lösningar för patientens behov, tillsammans med kollegor, patienten och närstående, bör du vara flexibel, social och bra på att lyssna in andra.

Utbildning: arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped eller sjuksköterska i grunden + erfarenhet av arbete med patienter och hjälpmedel.