Fysioterapeut

Är du uppmärksam, självständig och bra på att motivera andra? Då kan fysioterapeut vara ett yrke för dig!

Som fysioterapeut hjälper du patienter med skador, funktionsnedsättningar eller sjukdomar att hitta fysiska aktiviteter som förbättrar deras hälsa. Du arbetar på exempelvis en rehabmottagning, där du tar fram program för träning och visar hur olika träningsredskap ska användas. Du har ofta en långvarig kontakt med patienten då du bedömer vilken behandling som behövs, stöttar patienten under behandlingen och följer upp resultaten. Du bör gilla att arbeta med människor och att uppmuntra andra att nå sina mål.

Utbildning: Fysioterapeutprogrammet 3 år.

Respektive förvaltning har en HR-funktion som kan besvara personalfrågor.

Alla förvaltningar och bolag i Västra Götalandsregionen