Dietist

Är du ödmjuk, inspirerande och intresserad av mat och hälsa? Då kan dietist vara ett yrke för dig!

Som dietist förebygger, utreder och behandlar du olika tillstånd som är relaterade till kost, hälsa och sjukdom. I grupp eller enskilt informerar och utbildar du om hur olika sjukdomar påverkar näringsbehovet och näringsupptaget i kroppen, samt ger förslag på vilken typ av mat som är bra att äta eller att undvika. Du använder din goda förmåga att lyssna och stödja, när du träffar människor som drabbats av exempelvis undernäring, fetma, diabetes, cancer eller hjärt- och kärlsjukdomar. Din arbetsplats kan vara ett sjukhus eller en vårdcentral. Arbetet är ofta självständigt men du ingår ibland i ett vårdteam med sjuksköterska och läkare.

Utbildning: Dietistprogrammet 3 år.

Arbetsmarknadsprognos: Lätt att få jobb.

Respektive förvaltning har en HR-funktion som kan besvara personalfrågor.

Alla förvaltningar och bolag i Västra Götalandsregionen