Biomedicinsk analytiker

Är du noggrann, ansvarsfull och gillar att lösa problem på ett korrekt sätt? Då kan biomedicinsk analytiker vara ett yrke för dig!

Som biomedicinsk analytiker arbetar du självständigt med att analysera prover eller göra tester och redovisa de resultat du kommer fram till. Resultaten hjälper läkaren att ställa rätt diagnos. Om du jobbar inom laboratoriemedicin arbetar du ofta på ett labb med att analysera biologiska prover, till exempel blodprover och hudprover. Om du arbetar inom klinisk fysiologi har du mer patientkontakt. Då utför du tester och mätningar på patienternas organ, exempelvis ultraljud på hjärtat. Du har nytta av att vara ordningsam och noggrann så att analyserna blir korrekta.

Utbildning: Biomedicinska analytikerprogrammet 3 år.

Respektive förvaltning har en HR-funktion som kan besvara personalfrågor.

Alla förvaltningar och bolag i Västra Götalandsregionen