Barnmorska

Är du stöttande, uppmärksam och gillar att självständigt fatta beslut? Då kan barnmorska vara ett yrke för dig!

Som barnmorska arbetar du med sexuell och reproduktiv hälsa på olika sätt. Om du arbetar på en ungdomsmottagning eller vårdcentral ger du bland annat råd om sex- och samlevnad och skriver ut preventivmedel. Om du arbetar på en barnmorskemottagning kontrollerar du att allt går som det ska under graviditeten och att barnet i magen mår bra. På förlossningen hjälper du barnet till världen. Du lyssnar på hjärtljudet, undersöker den gravida och ger smärtlindring. På BB-avdelningen, ser du till att barnet och föräldern mår bra och ger råd om amning. Att kunna sätta sig in i andras situation och skapa god kontakt är bra förmågor att ha då en viktig del i jobbet är att skapa trygghet.

Utbildning: Sjuksköterskeprogrammet 3 år + barnmorskeprogrammet 1,5 år.

Respektive förvaltning har en HR-funktion som kan besvara personalfrågor.

Alla förvaltningar och bolag i Västra Götalandsregionen