Audionom

Är du pedagogisk och bra på att lyssna och kommunicera? Då kan audionom vara ett yrke för dig!

Som audionom arbetar du med att utreda hörselnedsättningar, prova ut hjälpmedel och hjälpa till med hörselträning. Du träffar patienter i alla åldrar som kan ha exempelvis medfödda hörselskador, bullerskador eller tinnitus. Du arbetar ofta på en hörselvårds- eller audionommottagning där du utför olika sorters mätningar, till exempel för att ta reda på var någonstans i hörselsystemet hörselskadan sitter. Jobbet innebär nära kontakt med patienterna, både när de berättar hur olika symptom påverkar deras kommunikation och när du lär ut hur ett hjälpmedel ska användas. Därför är det bra om du är både teknisk, pedagogisk, och gillar att hjälpa människor.

Utbildning: Audionomprogrammet 3 år.

Respektive förvaltning har en HR-funktion som kan besvara personalfrågor.

Alla förvaltningar och bolag i Västra Götalandsregionen