Arbetsterapeut

Är du empatisk, inspirerande och bra på att tänka i nya banor? Då kan arbetsterapeut vara ett yrke för dig!

Som arbetsterapeut hjälper och coachar du människor som på grund av sjukdom eller skada har svårt med vissa uppgifter i vardagen. Du motiverar och uppmuntrar patienter att se nya möjligheter i livet. Du hjälper dem att förebygga och lösa hinder i vardagen, så att de kan ha ett eget boende, en aktiv fritid samt klara av skola och arbete. En viktig del är att prova ut och anpassa olika tekniska hjälpmedel som kan underlätta tillvaron, exempelvis rullstol. Du bör vara initiativrik och kunna hitta olika lösningar på problem tillsammans med patienten du arbetar med.

Utbildning: Arbetsterapeutprogrammet 3 år.

Respektive förvaltning har en HR-funktion som kan besvara personalfrågor.

Alla förvaltningar och bolag i Västra Götalandsregionen