Ambulanssjuksköterska

Är du empatisk, samarbetsvillig och kan tänka dig ett fysiskt krävande jobb? Då kan ambulanssjuksköterska vara ett yrke för dig!

Som ambulanssjuksköterska tar du hand om människor som har drabbats av akuta sjukdomar eller skador. Du undersöker och behandlar patienter i deras hem, på olycksplatser och under transporten till sjukhuset. Arbetet är mycket varierande, du kan få vara med om att hjälpa ett barn till världen, rädda liv vid hjärtstopp och ta hand om skadade vid trafikolyckor. Ibland är tempot mycket högt men det kan också vara lugnt, exempelvis vid mindre akuta transporter. Som ambulanssjuksköterska är det viktigt att snabbt kunna läsa av en situation och fatta rätt beslut under tidspress.

Utbildning: Sjuksköterskeprogrammet 3 år + minst 1 års specialistutbildning.

Respektive förvaltning har en HR-funktion som kan besvara personalfrågor.

Alla förvaltningar och bolag i Västra Götalandsregionen