Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige 22 september 2020

Publicerad: Uppdaterad:
ordförandeklubba

Regionfullmäktige beslutade bland annat vid sitt sammanträde idag att den fria tandvården för 24-åringar upphör, om gratis boende för patient och närstående vid nationell högspecialiserad vård och om att namnbytet för Västra Götalandsregionen skjuts fram till 2023.

Fri tandvård för 24-åringar upphör

Västra Götalandsregionen har haft fri tandvård för unga vuxna ett år längre än vad lagen föreskriver. Men regionfullmäktige beslutade idag att den fria tandvården för 24-åringar upphör vid årsskiftet.

Den fria barn och ungdomstandvården i Västra Götalandsregionen förlängdes 2008, och har därefter successivt utökats till och med det år en individ fyller 24 år. 2017 infördes genom lagändring en nationell förlängning till och med 23 år. Fri tandvård till de som är 24 år har därefter varit ett regionalt beslut. 

Beslutet innebär att Västra Götalandsregionen anpassar sitt erbjudande om fri tandvård till unga till den nationella nivån. Fria tandvården för 24-åringar upphör 1 januari 2021.

 

Gratis boende för patient och närstående vid nationell högspecialiserad vård

När patienter och närstående får nationell högspecialiserad vård i en annan region än där man bor behöver de ofta bo på hotell. Sveriges kommuner och regioner rekommenderar att alla regioner ska ge ersättning för både resor och boendekostnader.

Regionfullmäktige beslutade att följa rekommendationen i syfte att alla regioner har samma ersättningsregler. Patienter och närstående som bor på hotell i samband med vården ska därför få ersättning som täcker kostnaden.

 

Pandemin gör att namnbyte får vänta till januari 2023

Regionfullmäktige beslutade i april 2019 att ändra organisationens namn till Region Västra Götaland. Beslutet innebar ett namnbyte januari 2021 men pandemin gör att namnet istället kommer att ändras januari 2023.

Sveriges riksdag beslutat att alla landsting/regioner ska heta region och därmed ändrades Västra Götalandsregionens formella organisations namn2020-02-26. Det innebär att det vid nästa val kommer stå ”Val till regionfullmäktige” istället för ”Val till landstingsfullmäktige”. Regeringen har även rekommenderat att alla regioner bör ha enhetliga publika namn och att namnen inleds med ”region”.

Covid-19 pandemin har stoppat det integrerade planeringsarbetet, så implementeringsplaner behöver därför justeras. Hela organisationen, som nu är i återhämtningsläge behöver ges rimliga förutsättningar för att ta emot och implementera ett namnbyte. En prioritering av ett namnbyte i närtid av en pandemi bedöms ogynnsamt. Detta sammantaget ger en bedömning att start av namnbyte behöver skjutas på till januari 2023.

 

Årets kulturpris till fotograf Hasse Persson 

Vid regionfullmäktiges sammanträde delades årets kulturpris ut till fotograf Hasse Persson från Hyssna. Se särskilt pressmeddelande. 

 

 

 

Länk till alla beslut i kortet

Länk till sammanträdets handlingar

 


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2020-09-22 16:43