Neri Samuelsson blir direktör för förvaltningen Habilitering & Hälsa

Uppdaterad:
Publicerad:
Porträtt av kvinna med långt ljust hår. Hon står vid en glasvägg och tittar in i kameran med ett leende.

Regiondirektör Håkan Sandahl har utsett Neri Samuelsson till direktör för förvaltningen Habilitering & Hälsa.

Den 1 mars tillträder Neri Samuelsson som direktör för Habilitering & Hälsa, när nuvarande förvaltningsdirektör Mikael Forslund går i pension. Neri Samuelsson är i dag verksamhetschef på förvaltningen, med ansvar för Habilitering barn och ungdom.

­ – Habilitering & Hälsa spelar en viktig roll för att vi ska kunna nå målet om en sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som utgår från patientens behov och erfarenheter. I Neri Samuelsson ser jag en person med den utvecklingsorientering som krävs när vi ställer om hälso- och sjukvården, säger regiondirektör Håkan Sandahl.

Att förbättra livsvillkoren för människor med funktionsnedsättningar har präglat Neri Samuelssons yrkesbana och hon har mer än 20 års ledarerfarenhet från såväl kommunala och regionala verksamheter som från bolagsverksamhet. Hon har tidigare bland annat varit enhetschef på Sahlgrenska universitetssjukhuset och Göteborgs Stad samt verksamhetschef inom Gryning Vård AB.

– Nätverk, relationer och tillit är viktiga komponenter i mitt ledarskap liksom tydlighet, målinriktning och utveckling. Jag ser fram emot att få bygga vidare på den samverkan som präglar verksamheten, både internt och externt, säger Neri Samuelsson.

Om Habilitering & Hälsa

Verksamheten erbjuder specialiserad vård och stöd vid varaktig funktionsnedsättning. Idag omfattar förvaltningen ca 1000 medarbetare och finns på ett femtiotal platser runt om i hela regionen.