Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Klart med unikt västsvenskt samarbete – gemensam vårdinformationsmiljö för regionen och alla kommuner

Publicerad: Uppdaterad:

Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland har nu tagit ett stort steg mot ökad samverkan inom vård och omsorg. Alla 49 kommuner har sagt ja till att gå med i satsningen på en gemensam vårdinformationsmiljö inom ramen för programmet Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM. Det innebär enklare samverkan mellan olika vårdgivare - till nytta för invånarna.

– Detta är en milstolpe i regionens historia, säger FVM:s programägare Ragnar Lindblad. Att kommunerna ansluter sig till den nya vårdinformationsmiljön innebär att vi kan samarbeta kring patienter på ett mycket enklare, modernare och smartare sätt. Invånarna får helt nya möjligheter att vara delaktiga i sin vård.

Samarbete för en enklare helhet

Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) är en av Västra Götalandsregionens långsiktiga strategier för att utveckla hälso- och sjukvården. Det är också ett unikt samarbete genom att kommunerna i Västra Götaland varit involverade redan från början, genom samarbetsorganisationen VästKom.

Ledstjärnan är att det ska bli enklare att vara invånare och medarbetare. Vägen dit är samarbete mellan samtliga aktörer som på olika sätt är involverade när barn, unga, vuxna och äldre behöver stöd, vård och omsorg.

För invånarna innebär det här bland annat en enklare överblick över sin egen vård, till exempel uppgifter om provsvar, bokningar och remisser. När alla inblandade vårdgivare har samma uppdaterade information behöver den enskilda personen inte själv förmedla uppgifterna. Det kommer också att bli enklare att ha kontakt med vården.

Funktioner som passar för kommunal vård och hälsa

VästKom deltog redan i upphandlingsfasen för att se till att kommunernas perspektiv omhändertogs inför valet av nytt vårdinformationssystem. Resultatet blev en upphandling av vårdinformationssystemet Millennium för Västra Götalandsregionen och tre optioner med olika funktionaliteter som varje kommun själv valt om de vill köpa in sig på (avropa). De är:

  • Option 1: informationsutbyte mellan vårdgivare
  • Option 2: stöd för elevhälsa
  • Option 3: stöd för kommunal hälso- och sjukvård 

Nu har alla 49 kommuner sagt ja till option 1 som är grunden för samverkan mellan vårdgivare. 14 kommuner har tecknat avtal om option 2 och nio har tecknat avtal om option 3 som innebär att man använder Millennium som gemensamt journalsystem. Formellt sett ingår flera avtal; dels med Cerner Sverige AB som levererar Millennium, dels med VGR vad gäller drift och förvaltning.

Gemensamma förberedelser 2020-2021

– Patienten, eleven eller brukaren ska inte behöva bekymra sig om vem som ger vården eller hjälper till med det förbyggande hälsoarbetet, säger Ann-Charlotte Järnström, verkställande direktör på VästKom. FVM är ett viktigt redskap för att förenkla samarbetet och hitta nya arbetssätt.

Just nu pågår arbetet med att designa funktioner och arbetsflöden i Millennium som ska passa hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Där kommer nu kommunerna att delta. Systemet införs sedan i etapper under 2022-2023.

Mer information om framtidens vårdinformationsmiljö

FVM på VGR:s webbplats Vårdskiftet
FVM på VästKoms webbplats


Publicerad:
Uppdaterad:
Senast uppdaterad: 2022-01-04 13:28