Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Brist på kontinuitet leder till sämre samordning av vården

Publicerad: Uppdaterad:

En ny rapport från patientnämnderna i Västra Götalandsregionen, VGR, visar att brist på kontinuitet leder till sämre samordning av vården. Rapporten analyserar klagomål och synpunkter under 2020 och 2021.

Brist på information. Avsaknad av en fast läkarkontakt. Förvåning över att olika vårdgivare inte kommunicerar mer med varandra. Det är några av de återkommande synpunkter som framträder i ”Vägen genom vården”, en ny rapport där patientnämnderna i VGR analyserar patienters upplevda brister i vårdkedjan.

– Rapporten speglar de berättelser vi ofta hör från våra patienter. Även om vårdkedjan ofta fungerar är det vanligt förekommande att patienterna upplever brister i samverkan mellan olika delar av vården. Det är inte acceptabelt att patienten själv ska koordinera sin vård, säger Christer Nilsson (C), ordförande i Västra Götalandsregionens norra patientnämnd.

Som underlag för rapporten ligger totalt 160 klagomål till patientnämndernas kansli som avslutats från senhösten 2020 till och med augusti 2021. Rapporten handlar specifikt om klagomål på händelser där flera vårdgivare har haft en roll i patientens vård, eller där en verksamhet brustit i kommunikationen om vården.

– Det är allvarligt när patienter upplever att vården inte tar sitt ansvar och att man som patient hamnar i ett mellanrum mellan två vårdgivare. Detta är viktiga berättelser som understryker vikten av att förbättringsarbetet inkluderar hela vårdkedjan, säger Elias Ytterbrink (MP), ordförande västra patientnämnden.

”Ett av vårdens viktigaste verktyg”

De flesta av de klagomål som analyseras i rapporten handlar om specialistvård i olika former, 41 av totalt 160 klagomål rör psykiatrisk specialistvård. Resultaten tas nu vidare för användning i hälso- och sjukvårdens löpande kvalitets- och förbättringsarbete.

– Patienternas upplevelser och klagomål är ett av vårdens viktigaste verktyg. De spelar en avgörande roll i vårdens utveckling, säger Susanne Tedsjö, förvaltningschef patientnämndernas kansli.


Publicerad:
Uppdaterad:
Senast uppdaterad: 2022-01-04 14:49