Västra Götalands kulturstrategi och kulturplan 2024–2027

Den regionala kulturstrategin är ett av Västra Götalandsregionens fyra måldokument som pekar ut den kulturpolitiska inriktningen och styr regionala satsningar för de kommande fyra åren.

Kulturstrategin fungerar också som grunden för Västra Götalandsregionens förhandlingar om statliga medel via kultursamverkansmodellen. Enligt den lag och förordning som styr hur regionerna får disponera statliga medel till kulturverksamheter, ska den regionala kulturplanen utarbetas i samverkan med länets kommuner och efter samråd med länets professionella kulturliv och det civila samhället.

Kultursamverkansmodellen på Kulturrådets webbplats

Kulturstrategins innehåll

Kulturstrategin pekar ut målet: Ett fritt, rikt och starkt kulturliv i hela Västra Götaland.

Får att nå målet pekar strategin ut fem strategiska utvecklingsområden med prioriteringar för hur kulturpolitiken ska genomföras och exempel på vad Västra Götalandsregionen kan göra inom varje prioritering.

I kapitlet Kulturstrategins mål och prioriteringarna beskrivs de förflyttningar som behöver ske utifrån de utmaningar och behov som gemensamt identifierats i dialogerna. Kulturstrategin är styrande för Västra Götalandsregionen och vägledande för andra aktörer.

I kapitlet Verksamhetsområden inom kultursamverkansmodellen beskrivs utmaningar, möjligheter och behov inom de kulturområden som ingår i modellen.

I kapitlet Kulturens samspel med andra sektorer beskrivs hur kulturområdet interagerar med övrigt regionalt utvecklingsarbete.

Beställ tryckt publikation

Beställ en tryckt kulturstrategi

Läs mer om processen med att ta fram strategin

Arbetet med att ta fram Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2024–2027

Kommunicera kulturstrategin

Använd gärna vår presentation om kulturstrategin (PowerPoint)

Katti Hoflin

Kulturchef

Telefonnummer

Björn Ohlén

Regionutvecklare

Telefonnummer