Kulturnämnden

Kulturnämnden är VGR:s ledande politiska organ inom strategiska kultur- och demokratifrågor.

Nämnden ska fullgöra de uppgifter som följer av lag (2010:1919) och förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Nämnden ska genom uppdrag och stöd ange inriktning och ekonomiska förutsättningar för de kulturverksamheter som Västra Götalandsregionen ansvarar för eller bidrar till.

Nämnden arbetar för att invånarna ges möjlighet till delaktighet och upplevelser inom ett demokratiskt kulturliv samt för att bidra till goda förutsättningar för skapande verksamhet och folkbildning.

Nämnden ansvarar även för Västra Götalandsregionens organisationsstöd och verksamhetsbidrag till det civila samhället som verkar på regional nivå i Västra Götaland.

Kontakt

Politiker i kulturnämnden

Ansvarig tjänsteperson: Katti Hoflin

E-post: kultur@vgregion.se

Moa Andersson

Nämndsamordnare