Semester och ledighet

Illustration med ett par sandaler

Det finns tillfällen i livet när du inte kan eller ska vara på jobbet. Du kanske ska ha semester eller har blivit förälder. Här kan du läsa mer om vilka förmåner du har rätt till vid olika typer av ledighet. 

Semester och utökad semesterrätt

I VGR får du 25 semesterdagar, men när du fyller 40 år utökas semestern till 31 dagar. När du fyller 50 år får du ytterligare en dag - totalt 32 dagar. För varje semesterdag får du förutom ledigheten även ett semesterdagstillägg på 0,605 % av din grundlön.

Exempel: en grundlön på 30 000 ger dig ett tillägg på 181,50 kr per semesterdag. Det ger dig totalt 4 537,50 kronor extra per år).  

Du får även följande semesterförmåner:

  • betald semester redan ditt första anställningsår
  • byter du jobb inom VGR behåller du dina semesterdagar
  • möjlighet att ta ut enstaka timmar genom att omvandla semesterdagar till timmar
  • möjlighet att spara sammanlagt 30 semesterdagar

Ledighet vid graviditet och föräldraledighet

Att bli förälder är bland det största som händer i livet. Mycket förändras, och då ska du inte behöva oroa dig för din ekonomi. Därför får du förmåner kopplat till graviditet och föräldraledighet som kompletterar ersättningen från Försäkringskassan.

Försäkringskassans ersättningsnivåer

Besök på mödravårdscentral

Som blivande förälder kan du på betald arbetstid besöka mödravårdscentralen upp till två gånger under graviditeten, om besöken inte kan ske på annan tidpunkt.

Föräldraledighet

När du har blivit förälder får du vara helt ledig till dess att barnet är 1,5 år. Därefter kan du vara tjänstledig på deltid motsvarande 75 procent tills barnet fyllt åtta år. Prata med din chef om föräldraledighet senast tre månader före ledighetens början. Föräldraledighet och ersättning ansöker du om hos Försäkringskassan.

Föräldrapenningtillägg och föräldralön

Vi vill underlätta för dig att vara ledig tillsammans med dina barn. Som medarbetare i Västra Götalandsregionen får du föräldrapenningtillägg som tillägg till ersättningen du får från Försäkringskassans. Tjänar du mer än taket för Försäkringskassans ersättning betalar vi även ut föräldralön som tillägg.

Föräldrapenningtillägget

Föräldrapenningtillägget motsvarar 10 procent av lönebortfallet i högst 180 dagar per födsel (oavsett antal barn) till och med att barnet fyllt 2 år. För att få föräldrapenningtillägg ska du ha varit anställd i minst 180 sammanhängande dagar före föräldraledigheten.

Exempel – Så här hög blir ersättningen med föräldrapenningtillägget

Lön på 25 000
Om din bruttolön är 25 000 kronor per månad blir ditt föräldrapenningtillägg 2500 kronor brutto för en 30-dagarsmånad.

Lön på 30 000 
Om din bruttolön är 30 000 kronor per månad blir ditt föräldrapenningtillägg 3000 kronor brutto för en 30-dagarsmånad. 

Lön på 35 000
Om din bruttolön är 35 000 kronor per månad blir ditt föräldrapenningtillägg 3500 kronor brutto för en 30-dagarsmånad.

Föräldralönen

Du som har en fast lön som överstiger 83,33 procent av prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (SFB) får föräldralön. Föräldralönen är en del i kollektivavtalet och täcker skillnaden mellan inkomsttaket och 77,6 procent av din lön. Den betalas ut i högst 270 dagar per barn. Om båda föräldrarna är medarbetare i Västra Götalandsregionen gäller 270 dagar för båda tillsammans. För att få föräldralön ska du ha varit sammanhängande anställd i minst 180 kalenderdagar före föräldraledigheten.

Ledighet för vård av barn (VAB, tillfällig föräldrapenning)

Utan läkarintyg får du vara att vara hemma med tillfällig föräldrapenning vid vård av barn (VAB) i sju dagar om ditt barn blir sjukt. Detta gäller till dess att barnet fyllt 12 år. Behöver barnet vara hemma längre måste du ha ett läkarintyg.

Vård av barn på Försäkringskassan webbplats

Ledighet för enskilda angelägenheter

Du har under vissa förutsättningar rätt till ledighet med bibehållen lön för en arbetsdag vid nära anhörigs svårare sjukdom, nära anhörigs bortgång, nära anhörigs begravning och vid bouppteckning. Varje situation kan ge rätt till en dags ledighet. Prata med din chef om möjligheten till ledighet.

Vid nära anhörigs bortgång samt begravning kan även, vid behov, upp till två resdagar med bibehållna avlöningsförmåner beviljas.