Arbetstider, lön och ersättning

Illustration med schema och klocka

Du ska må bra på din arbetsplats, därför arbetar VGR med hälsofrämjande schemaläggning. Vi vet att arbetstidernas förläggning, möjlighet att påverka arbetstiden och inte minst återhämtning under och efter arbetspasset betyder mycket för hur du mår.

Arbetstidsförmåner

Inom många verksamheter finns olika arbetstidsmodeller som underlättar balansen mellan arbete, fritid och familjeliv. Olika varianter på dessa modeller kan vara flextid, årsarbetstid och individuell schemaplanering, där du till viss del kan påverka ditt schema.

Särskilda ersättningar

Inom Västra Götalandsregionen arbetar en del dagtid, måndag till fredag med lediga helger. De som jobbar där verksamheten är öppen dygnet runt, framför allt inom hälso- och sjukvården, arbetar även under obekväm arbetstid som kvällar, nätter och helger. Självklart får du som arbetar obekväm arbetstid särskild ersättning för det, och om du måste arbeta övertid får du också ersättning.

Ersättning för obekväm arbetstid

Du får ersättning för obekväm arbetstid (ob-ersättning) om du arbetar på kvällar, nätter och helger. Storleken på ersättningen beror på vilken tid på dygnet det är. Fråga din chef om vilken ob-ersättning du har rätt till. Du kan även se ersättningens storlek i ditt kollektivavtal.

Extra ob-ersättning för vissa yrkesgrupper

Vissa yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården får ett förhöjt ob-tillägg på helger och nätter, utöver ersättningen i kollektivavtalet. Höjningen gäller inte dag- eller nattjobb under storhelger. Det förhöjda ob-tillägget inom vården innebär en höjning av det avtalade ob-tillägget med 50 procent för arbete på helger och med 100 procent för arbete nattetid.

Följande yrkesgrupper tar del av det förhöjda ob-tillägget:

 • ambulanssjukvårdare
 • barnmorskor
 • barnsköterskor
 • biomedicinska analytiker
 • kuratorer
 • medicinska sekreterare
 • personal inom rehabilitering och förebyggande arbete
 • psykologer
 • sjuksköterskor
 • skötare
 • undersköterskor.

Övertidsersättning

Normalt får du som är heltidsanställd ersättning eller kompensationsledighet för övertidsarbete. Om du har rätt till övertidsersättning får du så kallad enkel övertid (180 procent av din ordinarie timlön) de första två timmarna före eller efter ordinarie arbetstid. Efter de två timmarna får du kvalificerad övertid (240 procent av din ordinarie timlön). För deltidsanställda gäller särskilda regler.

Ersättning för ändrat schema och förskjuten arbetstid

Du får extra ersättning för den tid du skulle varit ledig enligt det gamla schemat om ditt schema ändras med mindre än tio dagars varsel. Det här gäller om du har ett fastställt schema, men inte om du själv tar initiativ till att byta arbetstid. Din extra ersättning för att du arbetar en ledig dag är 64,4 procent av timlönen per timme. För övrig förskjuten tid får du 32,3 procent extra per timme.

Ersättning vid jour och beredskap

Du får ersättning vid jour och beredskap. När du har jour är du på arbetsplatsen, medan beredskap innebär att du inte behöver vara på arbetsplatsen men att du vid behov ska kunna ta dig dit utan dröjsmål. Fråga din chef om det finns ett lokalt avtal för beredskapen.

Lönesättning

Västra Götalandsregionen har en gemensam lönepolitik som ska bidra till att vi kan rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens. Lönerna ska vara jämställda och konkurrenskraftiga samt stödja karriärutveckling. Vi har individuell lönesättning som premierar goda arbetsresultat och bidrar till att vi uppnår målen för verksamheten. Vi integrerar lönebildningen i budget- och verksamhetsplaneringen och bedriver det lönepolitiska arbetet på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt.

Utvecklingssamtal och lönesamtal 

Utvecklingssamtalet som ska hållas minst en gång per år är ett planerat och strukturerat samtal mellan chef och medarbetare för att stärka och utveckla verksamheten, medarbetare och chef. Utvecklingssamtalet lägger grunden för lönesamtalet. Dialogen i utvecklingssamtalet ska främst vara framåtsyftande, medan lönesamtalet blir ett kvitto på arbetsresultatet. Utvecklingssamtalet ska hållas åtskilt från lönesamtalet.

I lönesamtalet som också hålls minst en gång per år, ligger fokus är på hur du har presterat och utvecklats under året. Samtalen sker i förtroende där inget ska föras vidare om ni inte är överens om det. Vid lönesamtalet ska du kunna få svar på vad du behöver göra för att i framtiden kunna få en högre lön.

Ny lön börjar, enligt löneavtalen, att gälla den 1 april. Du får din nya lön utbetald enligt den tidsplan som varje förvaltning har bestämt. Det innebär att den nya lönen kan komma att betalas ut retroaktivt och kan ske vid olika tidpunkter för olika yrkesgrupper, beroende på facklig tillhörighet.

Löneutbetalningsdagar

Är du månadsanställd betalas lönen ut innevarande månad. Är du timanställd betalas lönen ut månaden efter. Lönen betalas ut den 25:e i månaden, och om den 25:e infaller på en helg så betalas lönen ut sista vardagen innan helgen. I december betalas lönen alltid ut innan julafton.