Syncentral Skövde, brukarråd 4 april 2022

Möte: Brukarrådsmöte
Plats: Teams
När:    20220404 14.00-16.00

Närvarande: 

Anette Jernberg, FSB
Claes-Göran Johansson, SRF
Eva Bjuke, Syncentral
Marie-Louise Arnholm, Syncentral
Anna-Len Ljung, Syncentral

Eva Bjuke hälsar alla välkomna till Brukarådsmöte.          

1. Kort genomgång av föregående minnesanteckningar

Inget att tillägga till föregående minnesanteckningar.

2. Syn och tolk-info

Eva informerar om att Syn och Tolk ska fortsätta använda munskydd i det patientnära arbetet.

3. Ekonomi

Eva meddelar att patienter som fått tid inom 60 dagar är 96% och inom 90 dagar 100%.

Första besök är en kartläggning som görs digitalt eller via telefon.

Väldigt få uteblivna och avbokade patienter, då smspåminnelse har haft en positiv effekt.

4. Vårdgaranti

Vi klarar vårdgarantin. Vi ser ett ökat inflöde av remisser.

Vårdskulden kan öka.

Årsredovisningen i fjol visade även den på god produktion för synverksamhetern i Västra Götalandsregionen. 

5. Klagomål/Förbättringar

Ett samverkansavtal mellan VGR och de 49 kommunerna har tagits fram. Alla kommuner har inte skrivit under avtalet i nu läget. Detta för att att tydliggöra gränsdragningen mellan kommunerna och VGR gällande hjälpmedel i skolan. Stina Nyström Strateg Hjälpmedel har varit på Regionala Brukrrådet och informerat om avtalet.

6. Frågor och nyheter från föreningarna

Anette FSBV berättar att mycket är på gång efter Corona. På söndag den 10 april blir det en resa till Kustmarken 33 stycken anmälda varav 19 barn.

Seglarlägret blir av, kommit in nya anmälningar. Planer för Kålmården. Skidlägret nästa år. Judo är utskickat har ej fått några svar än.

 Ny styrelse och två nya i föreningen positivt med nya ideér.

Claes Göran SRF berättar i i onsdags bjöd de in politiker på en svart AW. De fick in 23 stycken anmälningar. Bindel för ögonen och ett nersläckt Valhall, där det bjöds på räksmörgås öl/vatten/dricka samt Qvice.

Claes Göran berättar också att de har mycket på gång.

Prova på golf på Bjertorp slott. Vätternrundan med buss, anmälningar gratis så det är först till ”kvarn”. Besök på Ryttmästarbostället.

Tidaholms förening är vilande men sköts nu av Skara. Semleträff i Tidaholm i tisdags. Inbjuda till Generalrepetition Labbås revyn på långfredagen.

Syn sällskapet har utökat till 4-7gånger/vecka.

Claes Göran informerade också om att anställa någon för John som slutar.

7. Övrigt

Beslut har tagits i Regionstyrelsen att har man färdtjänst ska man inte behöva intyg för sjukresor.  När patienterna ska  slippa be om intyg för sjukresa vet vi i nu läget.

Syncentralen fortsätter att skriva intyg på 1 år fram till beslut träder i kraft.

Skillnad idag mellan färdtjänst och kompliterings trafik.

Frågor till politiker, början av valårsarbete. Besök i valstugor kräv svar angående den lokal politiken för synskadade.

8. Ny mötestid

Nästa brukarrådsmöte bestäms till måndag den 10 oktober 2022. Mötet avslutas.

Minnesanteckningar förda av
Anna-Len Ljung
Assistent