Att komma till oss

Habilitering

Hälsofrämjande insatser för barn och vuxna som har autism, intellektuell funktionsnedsättning eller rörelsenedsättning.

Nedsatt hörsel

Habilitering och rehabilitering för barn och vuxna som har en bestående hörselnedsättning, dövhet eller dövblindhet.

Nedsatt syn

Habilitering och rehabilitering för barn och vuxna som har måttlig till svår synnedsättning eller blindhet.

Tolkservice

Du som har nedsatt hörsel, dövhet eller dövblindhet, eller har funktionsnedsättningar som rör röst, tal eller språk kan få tolkservice av oss.