Bli tolkanvändare

Teckenspråk


När du registrerar dig som tolkanvändare, skriver vi in dessa uppgifter om dig i vår tolkanvändarregister:

  • Namn, adress och personnummer (Uppgifterna kan komma att uppdateras via folkbokföringsregistret)
  • Hur vi kan nå dig
  • Vilken tolkservice du vill ha

När du sedan beställer tolk, skriver vi i vårt tolkbokningssystem:

  • Vem som beställer tolk
  • Information om uppdraget, till exempel tid och plats

Vi behöver uppgifterna för att kunna ge en bra tolkservice. Vi använder också uppgifterna för att följa upp vår ekonomi, redovisa vad vi gör, planera och utveckla verksamheten. Vi som arbetar med uppgifterna har tystnadsplikt.

Du har rätt att få en utskrift av den information som finns om dig i vårt tolkanvändarregister.

Registrera dig här: