Verksamhetsförlagd utbildning

Verksamhetsförlagd utbildning

Vi tycker att det är viktigt att skapa goda kontakter med dig som är student. Vi tar regelbundet emot studenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom flera av våra yrkeskategorier, bland annat logoped, arbetsterapeut, fysioterapeut, socionom och audionom.

På Habilitering & Hälsa jobbar vi i tvärprofessionella team. Hos oss får du chansen att samarbeta med olika professioner kring våra olika målgrupper. Våra patienter är i alla åldrar och verksamheten är spridd i hela Västra Götalandsregionen. 

VFU-platser samordnas och fördelas av Habilitering & Hälsas studierektor Laila Asp enligt överenskommelser/avtal med lärosätena. Prata med ditt lärosäte om du är intresserad av att göra din VFU hos oss.

Vi ser fram emot att ta emot dig i vår verksamhet!

Vad tycker tidigare studenter?

Såhär säger några av de som haft praktik hos oss:

”Man kunde fråga alla om hjälp och jag fick följa med flera olika yrkesprofessioner."

”Jag fick testa mycket själv och jag kände mig lika mycket värd som alla andra.”

”En lärorik arbetsplats och en bra praktikplats utifrån var jag är i mina studier.”

”Jag fick följa med flera olika yrkesprofessioner och testa på mycket själv.”

”Handledarna utmanade mig på en nivå som kändes rimlig för mig. Mycket nöjd.”

”Jag har verkligen känt mig som en i teamet, alla professioner har välkomnat mig. Tydligt struktur och kompententa och duktiga medarbetare.”


Laila Asp

Studierektor

Telefonnummer

Läs mer

Läs gärna mer om hur det är för att se hur det är att vara medarbetare på Habilitering & Hälsa och vad vi gör. 
Jobba hos oss
Habiliteringen
Hörselverksamheten
Synverksamheten
Tolkverksamheten
FoU