Habilitering

En logoped visar bildstöd för en kvinna

Habilitering är att utveckla en ny förmåga, eller att stärka en förmåga man redan har. Habilitering minskar eller förebygger svårigheter som en funktionsnedsättning kan medföra.

Barn, ungdomar och vuxna som har en varaktig funktionsnedsättning kan få råd, stöd och behandling på en habiliteringsmottagning.

Habiliteringens uppdrag är att

  • stärka patienten och förmågan att hantera sin situation, ge verktyg och strategier som kompenserar för funktionsnedsättningen
  • möjliggöra aktivitet och ge förutsättningar för delaktighet
  • utreda funktionsförmågan samt möjlighet till aktivitet och delaktighet för att klargöra behov av habiliterande åtgärder
  • ge planerade specialiserade åtgärder från flera kompetensområden
  • upptäcka risk för ohälsa samt aktualisera behov av åtgärder i egen verksamhet eller hos annan vårdgivare
  • ge behandlande åtgärder som har utvärderingsbara, realistiska och nåbara mål som formuleras i samverkan med patienten

Remiss för habilitering

Patienter som remitteras till habilitering ska ha en utredd diagnos inom:

  • autism (patienter som är 0-6 år samt över 18 år som har autism, men ingen annan funktionsnedsättning)
  • förvärvad hjärn- eller ryggmärgsskada
  • intellektuell funktionsnedsättning
  • rörelsenedsättning

Remiss till habilitering barn och ungdom
Remiss till habiliterining vuxen