Hörsel

Vi arbetar med habilitering och rehabilitering för vuxna och barn som har en bestående hörselnedsättning, dövhet eller dövblindhet. Tillsammans med dig hittar vi lösningar för att öka möjligheterna att vara delaktig i samhället och skapa en välfungerande vardag.

Vi utgår alltid utifrån dina unika behov. Vi planerar våra insatser tillsammans med dig och vi har en helhetssyn där vi använder oss av vår kunskap inom audiologi, teknik, pedagogik och inom det psykosociala området.

På audionommottagningen provas hörapparater och andra hörseltekniska hjälpmedel ut och anpassas. Vi erbjuder även teknisk service.

Om oss

Våra medarbetare har specialistkompetens och audiologiska kunskaper för att kunna erbjuda hörselhabilitering och hörselrehabilitering.

Vi har mottagningar i hela Västra Götaland. Vi har dövteam och dövblindteam som arbetar över hela regionen.

Vi arbetar med diagnostik, rehabilitering, habilitering samt reparation och service av hörhjälpmedel.