Hörhjälpmedel

Hörapparater och andra tekniska hörhjälpmedel provas ut och förskrivs av en audionom efter Västra Götalandsregionens gemensamma riktlinjer.

Hörapparater och andra hörhjälpmedel - 1177.se
Att få hörhjälpmedel - 1177.se

Manuel och instruktioner

Instruktioner för skötsel och felsökning finns i första hand i manualen för ditt hjälpmedel. Har du tappat bort den manual du fick när hjälpmedlet skrevs ut, kan du kontakta din mottagning och få en ny. Många leverantörer har också manualer tillgängliga på sina webbsidor. På den här webbsidan finns grundläggande information som gäller för många modeller. 

Skötsel

Sköt om ditt hörhjälpmedel. Instruktioner för rengöring och byte av delar.

Instruktionsfilmer

Filmer som visar hur du tar hand om ditt hörhjälpmedel, enklare felsökning och montering av en hörslinga.

Felsökning

Om din hörapparat inte fungerar kan du själv göra en första felsökning.

Behöver du förbrukningsartiklar som domer eller filter?

Filter och domer får du från din audionom när du provar ut din hörapparat. Du kommer sedan att få beställa dessa tillbehör själv, direkt från leverantören. Kontakta audionommottagningen så guidar vi dig vidare till beställning hos aktuell leverantör. 


Service hörhjälpmedel

Om ditt hörhjälpmedel är sönder eller behöver service, kontakta din mottagning. På vissa orter finns också hörhjälpmedelsmottagningar med drop-in. 

Mottagningar
Blankett: Reparation/återlämning av hörhjälpmedel (pdf)

Har du förlorat ditt hjälpmedel, kontakta din audionommottagning för tidsbokning och rådgivning. Om du står helt utan hörhjälpmedel under servicen finns möjlighet att låna ett hjälpmedel. 

Låna ett hjälpmedel

Hörapparater och övriga hjälpmedel är ett lån och kostar ingenting. Tillbehör som laddare, ljudslangar, domer och filter får du däremot bekosta själv. Service och reparationer är kostnadsfria förutom vid uppenbar oaktsamhet eller slarv då du själv får du betala för reparationen. Om du tappar bort ditt hjälpmedel kan du också bli ersättningsskyldig.

När hörhjälpmedlet inte längre används ska det lämnas tillbaka till mottagningen.