För dig som...

arbetar inom skola

information för dig som möter barn som har autism, hörsel- eller synnedsättning.

är barn eller ungdom

Välkommen till Habilitering & Hälsa. Vi hjälper barn och ungdomar som har en funktionsnedsättning.

är närstående

Närståendes förmåga att ge stöd är avgörande för de flesta som har en funktionsnedsättning.

söker jobb

Här finns våra lediga tjänster och information om Västra Götalandsregionen som arbetsgivare.

är student

Vi tar emot studenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom flera av våra yrkeskategorier, bland annat logoped, arbetsterapeut, fysioterapeut, socionom och audionom.

är vårdgivare

Remisskriterier för våra olika verksamheter och regionala medicinska riktlinjer.