Tolk för unga

Får jag beställa tolk själv?
Varför pratar tolken med min tränare?
Kommer mina föräldrar få veta vad som sagts?

Frågorna kan vara många! Här berättar vi om dina rättigheter, hur det funkar att beställa tolk, vad tystnadsplikt är och annat som är bra att veta. 

Hos oss finns teckenspråkstolk, dövblindtolk, skrivtolk, TSS-tolk och taltjänst. 

Att beställa tolk


Du har rätt att beställa tolk utan att någon annan behöver veta det. Det finns flera sätt att beställa tolk:

Avboka tolk


Om du beställt tolk, men sedan inte behöver tolken, är det viktigt att avboka.
Sms: 0703–571 284
Telefon: 010-441 23 00
Bildtfn: tolkbestallning.vgr@t-meeting.se
Webben: vgregion.se/tolkformular

Beredskapstolk


Om du blir sjuk och måste gå till doktorn akut eller om det händer en olycka och tolkbeställningen är stängd, då kan du ringa beredskapstolk.
Telefon: 010 - 441 23 20

Inför tolkning


Tolken vill gärna förbereda sig innan ni ska träffas. Därför kan tolken prata med tex din tränare om vad ni ska göra på träningen, för att veta vad som ska hända. Att tolken ställer frågor och förbereder sig gör det lättare att göra ett bra jobb.

Så här arbetar en tolk


Tolken måste planera innan ett uppdrag. Vilket väder är det? Hur kommer man dit? Är det första gången tolken träffar dig, behöver ni ses en stund innan. Vi tolkar försöker alltid anpassa oss så gott det går. Det är viktigt att vi samarbetar och att vi tecknar tydligt.

Tolkens jobb


Tolken översätter mellan personer som inte kan samma språk. Det du tecknar översätter tolken till tal och det personen säger översätter tolken till teckenspråk. En tolk är neutral i samtalet och lägger sig inte i med egna åsikter.

Samarbete


Ibland kan tolken behöva stoppa den som pratar. Det kan bero på att tolken inte hörde det som sades eller att någon pratade för fort. Därför är det viktigt att du och tolken hjälper varandra och har ett bra samarbete.

Tolkens tystnadsplikt


Tolkar har tystnadsplikt. Det betyder att tolkar inte får berätta för någon annan var man har varit, vem man har träffat eller vad man har pratat om i ett tolkuppdrag.

Tolkverksamheten och barnkonventionen


FN:s barnkonvention är bestämmelser om särskilda rättigheter för barn. Barnkonventionen är svensk lag. Tolkverksamheten prioriterar alltid barnens tolkbeställningar, oavsett vad det är för typ av tolkuppdrag.