Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Skolpersonal

Förskolebarn med autism

Intensivinlärning på beteendeterapeutisk grund, IBT är ett individuellt program för förskolebarn som har autism.

Ansvar för hjälpmedel i förskola, skola och för studier

Skolan har ett ansvar för att eleverna kan tillgodogöra sig undervisningen. I ansvaret ingår att tillhandahålla läromedel, pedagogiska hjälpmedel och grundutrustning samt att anpassa lokalerna efter verksamheten. Skolans ansvar gäller hjälpmedel som utan större svårigheter kan användas av flera elever och som inte behöver någon omfattande individuell anpassning.

När grundutrustning inte tillgodoser behovet av hjälpmedel är det möjligt att förskriva personliga hjälpmedel i de fall utbildningen är offentligt finansierad eller berättigar till studiestöd.

Hjälpmedel och läkemedelsnära produkter inom Västra Götaland - vårdgivarwebben

Hjälpmedel i skolan - 1177.se

Det finns styrdokument för barnets och elevens rättigheter och hur ansvarsfördelningen ser ut mellan kommun, landsting och stat.

Hjälpredan hörsel (pdf)
Hjälpredan synnedsättning (pdf)

Läkare eller psykolog inom skola

Om du som läkare eller psykolog vill skriva en remiss för behandlande insatser för elev som har diagnos intellektuell funktionsnedsättning, se våra remisskriterier

Remisskriterier

Senast uppdaterad: 2022-06-08 10:00