GDPR - så behandlas personuppgifter i Västra Götalandsregionen

Behandling av personuppgifter i Västra Götalandsregionen

Dataskyddsförordningen GDPR gäller inom hela EU och bestämmer hur offentliga myndigheter och företag ska behandla personuppgifter. Här kan du läsa om hur vi inom Västra Götalandsregionen, VGR, behandlar dina personuppgifter och hur du kommer i kontakt med oss.

Dataskyddsombud

Om du har frågor om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta Habilitering & Hälsas dataskyddsombud:

habiliteringochhalsa@vgregion.se