Verksamhetsplan

Västra Götalandsregionen ställer om hälso- och sjukvården för att ge invånarna en mer tillgänglig och jämlik hälso- och sjukvård med högre kvalitet och större delaktighet. Habilitering & Hälsas verksamhetsplan utgår från regionfullmäktiges beslutade strategi och genomförandeplan för vårdens omställning samt VGR:s miljömål 2030 och mål för hållbarhet.

Habilitering & Hälsas verksamhetsplan 2024 (pdf)

Omställningsområden i verksamhetsplan

 • nära vård
 • kvalitetsdriven verksamhetsutveckling
 • prioritering
 • barnuppdraget
 • kompetensförsörjning

Fokusområden 2024

 • Patient och tolkanvändare har en hög tillgänglighet till jämlik vård och service med hög kvalitet
 • Patient och tolkanvändare har tillgång till användarvänliga digitala vårdtjänster
 • Patienten är medskapare i sin vård
 • Öka förändringstakten
 • Bästa möjliga hälsa och utveckling för barn och unga
 • Medarbetarnas kompetens tas tillvara
 • Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov