Vårdgivare

Habilitering & Hälsa erbjuder specialiserad vård och stöd till personer som har varaktiga funktionsnedsättningar och samverkar med kommuner, primärvård och övriga vårdenheter.

Beställ tolk

Här kan du som vårdgivare beställa teckenspråkstolk, dövblindtolk och skrivtolk till sjukvården.

Tolkbeställning

Remisskriterier 

Beslut om remiss ska ske i samråd med patient. Vi behöver information om eventuellt behov av tolk, kontaktuppgifter, kontaktuppgifter till målsman för barn samt ställningstagande till vårdgarantin.  

Remiss till habilitering barn och ungdom
Remiss till habilitering vuxen
Remiss till audionommottagning, hörselteam eller dövteam
Remiss till syncentral
Remiss till dövblindteam

Konsultation för vårdgivare

Vi ger råd och konsultation till andra vårdgivare kring funktionsnedsättningar. Kontakta någon av våra mottagningar för konsultation med arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, kurator, läkare eller psykolog.

Habilitering Alingsås  
Habilitering Borås  
Habilitering Göteborg 
Habilitering Skövde            
Habilitering Vänersborg

Journalkopia

Du kan begära en journalkopia från din egen journal, eller för någon annan om du har fullmakt eller är vårdnadshavare för patienten.

Begäran om uppgifter ur journal (pdf)