Remiss till syncentral

För att få insatser från syncentral krävs alltid remiss från ögonläkare. Det behövs för att få ett värde på synfunktionen samt att få en medicinsk bedömning och orsak till synnedsättningen.

Med synnedsättning avses en person som har så nedsatt synfunktion eller blindhet att det är svårt eller omöjligt att läsa vanlig skrift, eller att med synens hjälp orientera sig eller att synnedsättningen orsakar väsentliga svårigheter att klara vardagssysslor.

Bedömningskriterier

Bedömning sker enligt WHO:s kategorier. Ett av följande kriterier måste uppfyllas. 

  1. Patient som med bästa fördragbar korrektion ej uppnår högre synskärpa än 0.3 eller sämre på bästa öga 
  2. Patient med centralt bevarat synfält som har en utbredning 5-10 grader från centrum placeras i kategori 3. Patient med synfältsutbredning mindre än 5 grader från centrum placeras i kategori 4 oavsett synskärpa. 
  3. Patient med läsförmåga lika med eller sämre än 10 punkter med adekvata läsglasögon och god belysning. 

Om patienten inte uppfyller något av ovanstående kriterier men ögonläkare ändå anser att remiss är befogad, beskrivs utförligt problemet.

Syncentralen tar ställning till om problemet ingår i Habilitering & Hälsas uppdrag

Kategorier för synnedsättning

Enligt WHO och Socialstyrelsen, 2010-01-01. 

0 - Lindrig eller ingen synnedsättning 0,3 - 1,0
1 - Måttlig synnedsättning 0,1 - 0,3
2 - Svår synnedsättning 0,05 - 0,1
3 - Blindhet 0,02 - 0,05
4 - Blindhet Ljusperception
5 - Blindhet Ingen ljusperception

Skicka remissen till närmaste syncentral 

Mottagningar