Syncentral

Teckenspråk


Vi arbetar med habilitering och rehabilitering för personer i alla åldrar med en varaktig måttlig till svår synnedsättning eller blindhet.

Följ Johannas resa som patient på Syncentralen

Vem får insatser från syncentralen?

Personer i alla åldrar som:

 • har så nedsatt syn att det är svårt att läsa vanlig text med vanliga glasögon och bra belysning
 • har svårigheter att med synens hjälp orientera sig eller har andra svårigheter i det dagliga livet

Hur får man insatser från syncentralen?

För att få insatser från syncentralen krävs remiss från ögonläkare.

Hur arbetar syncentralens medarbetare?

Arbetet sker i team. Insatserna planeras och genomförs i samråd med patienten och bygger på en vårdplan efter varje individs behov.

Insatserna görs på syncentralen, men kan vid behov göras i till exempel hemmet, förskolan eller skolan. Insatserna ges framförallt individuellt, men  gruppverksamhet förekommer.

Vilka insatser kan man få från syncentralen?

Insatserna kan bestå av:

 • psykosocialt stöd och rådgivning
 • utprovning och inträning av hjälpmedel
 • träning av dagliga aktiviteter med eller utan hjälpmedel
 • vägledning och information till närstående och personal
 • samordning och uppföljning av insatser

Vad är syncentralens mål?

Att göra det möjligt för individen att leva ett delaktigt och självständigt liv. Det betyder att grundläggande personliga behov ska vara tillgodosedda. Det kan vara att:

 • sköta vardagslivets rutiner i hemmet
 • kommunicera med omvärlden
 • förflytta och orientera sig i närmiljön
 • kunna delta i skola och arbete
 • kunna delta i fritidsaktiviteter 

Syncentraler

Syncentral Borås

Syncentral Göteborg

Syncentral Skövde

Syncentral Vänersborg