Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vaccination mot covid-19

Västra Götalandsregionen vaccinerar utifrån Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning och rekommendationer. Tillgången på vaccin är fortsatt mindre än efterfrågan.

Vaccination covid-19, preliminär plan.pdf (Uppdaterad 2021-07-15)

Statistik vaccination Västra Götaland

Andel vaccinerade över 18 år (Uppdaterad 2021-07-22): 

 • Dos 1: 71 procent
 • Fullvaccinerade: 44 procent
 • Antal givna doser: 1 566 505

Vaccinleveranser till vaccinatörerna i Västra Götaland, vecka 30:

 • Dos 1: 27 000
 • Dos 2: 41 078
 • Totalt: 68 078

Du som studerar i Västra Götaland och tar första dosen i annan region

Grundregeln i Västra Götaland är att du ska få den andra dosen hos samma vaccinatör som ger dos ett. Detta kan däremot vara svårt för exempelvis dig som studerar i Västra Götaland men bor i en annan region under sommaren. 

För de invånare som redan idag behöver boka om sin tid för dos två på grund av giltiga skäl som exempelvis sjukdom, läkarbesök eller begravning, ska en ny tid erbjudas. Resor och andra valbara aktiviteter räknas inte idag som giltiga skäl utan invånaren hänvisas då till att boka om sin tid efter 1 september.

Du som har tagit den första dosen i en annan region har från den 1 september möjlighet att boka tid för dos 2 i Västra Götaland. Detta gäller studenter och nyinflyttade, men även andra som har goda skäl att boka en separat tid för dos 2. 

Glöm inte att av- eller omboka din tid om du får förhinder eller väljer att ta din andra dos i en annan region. Den nya tiden inte får bokas tidigare än gällande dosintervall, i nuläget inte tidigare än sju veckor.

Saknade doser har rättats till

Uppgifterna till covidbeviset hämtas från Nationella vaccinationsregistret, NVR.

Västra Götalandsregionen har många vaccinatörer som utför vaccinationer mot covid-19. När man som invånare vaccinerar sig är det vaccinatören som ska säkerställa att dosen registreras i NVR, vilket ska ske inom sju dagar. Det är alltså tidigast efter sju dagar som invånaren kan vara säker på att hämta ut sitt bevis. Vid felregistrering eller försening är det bara vaccinatören som kan rätta till felen.

När Västra Götalandsregionens vaccinationskansli får kännedom om att doser inte är korrekt registrerade återkopplas det till vaccinatören som korrigerar så att invånaren kan få ut sitt covidbevis.

Vaccinationskansliet har arbetat med registreringsfrågan på olika sätt under hela våren när vi fått signaler om doser som inte registrerats. Uppdaterad information om registreringen skickas kontinuerligt till vaccinatörerna

Registreringarna är viktiga för regionen för att kunna följa andelen vaccinerade i Västra Götaland och nu också för att invånarna ska få ut sina covidbevis.

Följ rådet från E-hälsomyndigheten: Om du inte ska resa omedelbart, vänta några dagar och ta sedan ut ett nytt covidbevis, och se om doserna har rapporterats in.

Länk E-hälsomyndigheten: Så gör du om doser saknas i ditt covidbevis

Tidsbokning öppen för 18+ samt riskgrupper

Tidsbokning öppen för personer som är 18 år och äldre.

Alla vaccinatörer har uppdaterade uppgifter på 1177.se om tider och bokningsmöjlighet. Antalet tillgängliga tider begränsas av vaccintillgången. Vaccinatörerna kan bara erbjuda tider utifrån hur mycket vaccin de får.

Mottagningar som kan ha lediga tider för webbtidbokning just nu

 • Efterfrågan är stor samtidigt som tillgången på vaccin är begränsad, alla vaccinatörer får inte tilldelning varje vecka.
 • VGR har många vaccinatörer för att erbjuda invånarna fler utbudspunkter och möjlighet till vaccinering på ett smittsäkert sätt utan onödiga resor. Invånare i VGR ska bli effektivt vaccinerade med det vaccin som finns tillgängligt, oavsett vem som vaccinerar.

I nuläget är det inte beslutat när personer under 18 år kommer att erbjudas vaccin. Västra Götalandsregionen följer som tidigare Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och tillgången på vaccin är fortfarande mindre än efterfrågan. 1177.se och vgregion.se uppdateras löpande i takt med att nya grupper släpps på.

Senaste nytt om vaccineringen i Västra Götaland på VGRfokus

Regionala rapporter om vaccination

Från och med vecka 27 upphör Regional Rapport Vaccination. De kommer att ingå i ordinare rapport. Regionala rapporter

Smittskydd


Fram till och med 27 juni hade totalt 1 178 361 doser vaccin registrerats i Västra Götaland. 52,3 procent av alla vuxna invånare har fått minst en dos vaccin och 33,7 procent är fullvaccinerade.

Andel vaccinerade dos ett per hälso- och sjukvårdsnämnd per 27 juni:

Andel vaccinerade dos ett per hälso- och sjukvårdsnämnd per 27 juni:
Östra: 60 procent (+2 procentenheter jämfört med föregående vecka)
Norra: 59 procent (+2)
Södra: 54 procent (+2)
Västra: 53 procent (+3)
Göteborg: 43 procent (+4)
Västra Götaland totalt: 52,3 procent (+3)

Högt bokningstryck

Vaccinbokningen är nu öppen för alla invånare över 18 år och vaccinationerna går framåt i snabb takt. Vaccinationsviljan är mycket stor. Bokningssidan hade under onsdagen 30 juni 2,3 miljoner sidvisningar och en halv miljon unika besökare. Den 1 juli var sidvisningarna cirka en miljon och de unika besöken en kvarts miljon.

Till en början var det tidvis trögt att komma in och boka en tid på grund av det stora besökstrycket, men det har nu stabiliserats. Nya tider läggs upp kontinuerligt. Enhet Vårdens digitalisering arbetar också med förbättringar för att bokningssidan ska bli så lättnavigerad som möjligt för invånarna.

Leveranser vecka 27

Vecka 27 skickar VGR ut 126 000 doser till vaccinatörerna i Västra Götaland, varav rekordmånga 100 000 är avsedda för dos ett.

Kristine Rygge, vaccinationssamordnare VGR: ”Göteborg är en av de kommuner som har lägst medelålder i hela Sverige. Göteborgsområdet får nu fler doser för att komma ikapp.

Vaccinationsviljan är stor och nu går tiderna åt i snabb takt. Alla kommer inte hitta en tid omedelbart, men var tålmodig och kolla igen vid ett senare tillfälle. Vaccinatörerna lägger ut nya tider löpande.”

Övrigt, ej vaccination

 • Statistik: Från och med 28 juni uppdateras antal inneliggande patienter med covid-19 på måndagar och onsdagar på VGR:s webbplats.
 • Rättelse: Gårdagens rapport innehöll felaktig information gällande antal inneliggande patienter med covid-19 inom Sjukhusen i Väster. Rätt ska vara att onsdag 30 juni hade man totalt en person med covid-19 på IVA.

 

 

 

Den 25/6 midsommarafton uteblir Regional rapport vaccination

Var fjärde västsvensk fullvaccinerad
Fram till och med vecka 23 har 46,7 procent av invånarna över 18 år fått en första dos vaccin. Nära en fjärdedel av invånarna (24,2 procent) är fullvaccinerade. Västra Götaland närmar sig en miljon givna doser vaccin mot covid-19. Fram till och med föregående vecka har 972 826 doser getts enligt Folkhälsomyndighetens statistik.
Kristine Rygge, vaccinationssamordnare: ”Våra vaccinatörer vaccinerar för fullt med det vaccin som finns tillgängligt. Vi upplever att vaccinationsviljan är fortsatt mycket god och det är glädjande att vi nu kan ge fler förstadoser än vad vi kunnat de senaste veckorna.”

Ny åldersgrupp den 30 juni

Från och med onsdagen den 30 juni kommer personer födda 1986 och tidigare kunna börja boka tid för vaccination mot covid-19. Sedan tidigare är bokning även möjligt för personer i riskgrupp som är 18 år och äldre. Det är viktigt att tänka på att det finns en begränsad mängd tider och de kan snabbt ta slut redan första dagen. Men nya tider läggs upp kontinuerligt.

Kristine Rygge, vaccinationssamordnare: ” Vi har bedömt att vi behöver stanna kvar på åldersintervallet 45 år och äldre ytterligare en tid, för att ge så många som möjligt i den gruppen en chans att boka tid. När ny grupp släpps på, kommer vaccination av tidigare grupper inte att vara klara, de har fortsatt chansen att boka. Efterfrågan på vaccin är större än det vaccin som finns tillgängligt.”

Nästa vecka, vecka 25, är 104 000 doser tillgängliga för vaccinatörerna i Västra Götaland. Av dessa är 55 000 förstadoser.

Var femte västsvensk fullvaccinerad

Sedan starten av vaccinationen mot covid-19 har 867 714 vaccindoser getts i Västra Götaland. 599 697 personer har fått en första dos och 268 017 är fullvaccinerade, enligt Folkhälsomyndighetens statistik fram till och med vecka 22. Det innebär att närmare 44 procent av invånarna i Västra Götaland fått sin första dos vaccin mot covid-19. Nästan var femte västsvensk har fått två doser och är därmed fullvaccinerade. 

Vaccinationstäckningen skiljer sig åt mellan kommunerna.

Statistik covid-19 i Västra Götaland 

Under veckan har Västra Götalandsregionens vaccinationsplan uppdaterats.

Den utgår från att VGR får minst 50 000 första doser per vecka. Utifrån den förutsättningen räknar VGR med att kunna öppna bokning för alla som är 35 år (födda 1986) och äldre senast i slutet av juni och alla över 18 år från slutet av juli. Att bokning för en ny grupp öppnas är inte det samma som att alla i de tidigare grupperna har vaccinerats.

Högt tryck på bokningar

I tisdags 8 juni släpptes en ny grupp på för vaccination, personer som fyller 45 år i år och äldre samt riskgrupper i över 18 år som ännu inte vaccinerats. Vaccinationsviljan är fortsatt mycket hög och de tider som läggs ut tar snabbt slut. Nya tider läggs ut kontinuerligt. 

–  Vi har under en tid mest vaccinerat dos två och det märks i statistiken. Vi ser en tydlig ökning av antalet fullvaccinerade och det är oerhört viktigt att alla som tar en första spruta så småningom också tar sin andra, det är så vi får stopp på pandemin, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare i Västra Götalandsregionen. 

I den nu aktuella åldersgruppen 45 år och äldre, har 70 procent fått dos ett och 31 procent fått dos två. I den grupp som släpptes på under denna vecka 45–49 år återstår dock fortfarande många att vaccinera. 

Leveranser

Nästa vecka, vecka 24, skickar VGR ut 105 354 doser till vaccinatörerna i Västra Götaland. Av dessa är 38 944 avsedda för dos ett och resten avser dos två. 

– Vi har nu lite bättre tillgång till vaccin för dos 1 men vi räknar med att ligga kvar på den här nivån där vi vaccinerar 45+ och personer i riskgrupp under större delen av juni. Mot slutet av månaden kommer vi troligtvis att öppna för nästa åldersgrupp, säger Kristine Rygge. 

VRG har ännu inga leveransbesked efter vecka 27. Folkhälsomyndigheten uppger att de väntas i nästa vecka.

Fram till och med vecka 21 har ungefär 580 000 invånarna i Västra Götaland fått minst en dos vaccin.

Nästa vecka, vecka 23, går Västra Götalandsregionen vidare i vaccinationen mot covid-19. Invånare födda 1976 eller tidigare, samt personer i riskgrupp över 18 år som ännu inte vaccinerats får nu möjlighet att boka tid.

– Under nästa vecka införs ett nytt steg i det vi kallar förtroendebokning. Den som bokar tid kommer nu att få svara ålder samt på ett antal frågor där de intygar att de ingår i någon av de grupper som nu kan boka tid, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare, VGR.

Förtroendebokning

Förtroendebokning tillämpas i flera regioner. Vid bokningen ställs förtroendefrågor som vid korrekt svar möjliggör tillgång till bokning av tid för vaccination. Det är frågor som handlar om ålder (född 1976 eller tidigare) eller om man är över 18 år och har någon av de sjukdomar eller tillstånd som Folkhälsomyndigheten klassar som riskfaktorer för covid-19.

– Det vaccin vi skickar ut och de tider som läggs ut går åt snabbt och det är positivt att vaccinationsviljan är så god. Men det innebär också det är svårt för alla att få en tid omedelbart. Du kan boka tid hos vilken vaccinatör vill, men tänk på att dos 1 och 2 ska tas på samma ställe, säger Kristine Rygge.

VGR följer strategin att vaccinera i åldersordning och samtidigt se till att tillräckligt många i den aktuella gruppen fått chansen till vaccination innan nästa grupp släpps på. Fram till och med vecka 21 har 76 procent av invånarna 50 år och äldre vaccinerats.

– Folkhälsomyndigheten fördelar vaccin till regionerna. Vi konstaterar att de tre storstadsregionerna följs åt vad gäller vaccinationstakt och vi har alla vaccinerat omkring 42 procent av invånarna med en första dos. I Västra Götaland går vi vidare när tillräckligt många i nuvarande grupper fått chansen att boka sig, säger Kristine Rygge.

Leveranser

Vecka 23 skickar VGR ut cirka 102 000 doser vaccin varav cirka 44 000 är avsedda att ges som dos ett. Den leveransprognos VGR fått från Folkhälsomyndigheten gäller fram till vecka 27.

– Vår förhoppning är att skicka ut minst 50 000 förstadoser varje vecka i genomsnitt, då håller vi tidsplanen och kan erbjuda alla vaccin innan september. Men leveransprognoserna fortsätter vara osäkra och ändras ibland med kort varsel, säger Kristine Rygge.

Vecka 22 levereras 76 700 doser vaccin mot covid-19 till vaccinatörerna i Västra Götaland. Av dessa är 60 300 doser avsedda för dos 2. Det innebär att 16 400 doser kommer finnas för de som väntar på sin första vaccinspruta.

– Det är en utmanande tid för alla som väntar på vaccin men vi måste säkerställa att den som fått dos ett också får dos två, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare i Västra Götalandsregionen.

Vaccineringen går framåt och enligt den senast tillgängliga statistiken har 40 procent av de vuxna invånarna i Västra Götaland fått sin första dos vaccin mot covid-19. Tolv procent har fått två doser och är fullvaccinerade. Bland invånare som är födda 1971 och tidigare har hela 73 procent fått en första dos vaccin.

– Att på kort tid vaccinera alla invånare samtidigt som vaccintillgången är låg, sätter en ordentlig press på hela systemet, från vaccinatörer som står redo till att vaccinera till invånare som väntar på sitt vaccin. Det är viktigt att var och en har förståelse och tålamod för situationen vi är i, säger Kristine Rygge.

Nästa åldersintervall

Vecka 23, tisdagen 8 juni, räknar VGR med att kunna erbjuda alla födda 1976 och tidigare att boka tid. Samtidigt kan alla, från 18 år och uppåt som ingår i riskgrupp i fas 3 och som ännu inte blivit vaccinerade boka tid.
– Vi räknar med att vi då kommit tillräckligt långt i gruppen 50+ så att vi kan gå vidare. Men det kommer fortfarande vara hårt tryck och brist på vaccin för dos 1, så man får ställa in sig på att alla inte kommer få tid första veckan utan att vi kommer ligga kvar på den här nivån under en tid, säger Kristine Rygge.

Fördelning av vaccin

Nästa vecka levereras 76 700 doser vaccin mot covid-19 tillvaccinatörerna i Västra Götaland. Vaccinet fördelas mellan avtalade vaccinatörer, vårdcentraler inom vårdval vårdcentral samt sjukhus. I listan nedan beskrivs fördelningen samt hur dos ett respektive dos två fördelas:

 • Avtalade vaccinatörer: 7000 dos 1 och 500 dos 2
 • Vårdval vårdcentral: 7700 dos 1 och 55 800 dos 2
 • Sjukhus 1700 dos 1 och 4000 dos 2

Fram till och med vecka 19 har drygt en halv miljon av invånarna i Västra Götaland fått minst en dos vaccin. Cirka 150 000 av dem är fullvaccinerade.

Under de närmsta veckorna kommer merparten av tillgängligt vaccin användas för att ge dos två inom rätt tidsintervall. Det innebär att takten kommer sakta ned för nyvaccineringar.

Vaccinationsplan

VGR vaccinerar i huvudsak inom fas 3 och 4. Invånare som är födda 1971 och tidigare kan själva boka tid i mån av tillgängliga tider. Vaccintillgången styr vaccinatörernas möjlighet att erbjuda tider.

Fram till och med förra veckan hade 67,6 procent av västsvenskarna 50 år och äldre fått en första dos vaccin. Sammanlagt har 37 procent av alla vuxna västsvenskar vaccinerats. 

VGR:s strategi är att invånarna enkelt och smittfritt ska nå en vaccinationsplats oavsett var de bor, därför vaccineras vid många platser och av många aktörer i Västra Götaland. Vaccinationer genomförs nu vid vårdcentraler, sjukhus och upphandlade vaccinatörer.

– Vårdcentraler och sjukhus gör ett fantastiskt stort arbete med att vaccinera parallellt med sina ordinarie högt prioriterade vårduppdrag. De kommer att fortsätta vaccinera, men avlastas och invånarna har fortsatt flera vaccinatörer att välja mellan. För oss är det viktigt att det ska vara enkelt och nära att ta sig till en vaccinatör, säger Kristine Rygge.

Tidsplanen att alla ska kunna erbjudas vaccin senast 5 september följs.

Kommande veckas leverans

Drygt 72 200 doser kommer att levereras ut till vaccinatörer i Västra Götaland under vecka 21. Av dessa är cirka 24 600 doser för dos 1 vilket är färre än de senaste veckorna.

Vaccinet fördelas mellan vaccinatörer. Ingen enskild vaccinatör är garanterad vaccin varje vecka. Vaccinet för dos 1 ska används för gruppen 50+ samt fortsatt vaccination av medicinska riskgrupper respektive kommunal SÄBO-personal samt LSS-personal.

Över 81 procent av invånarna i Västra Götaland över 65 år vaccinerade med en första dos. Det innebär att VGR har nått det nationella målet för vaccination mot covid-19 där 80 procent av alla 65 år och äldre ska ha fått en första dos före 16 maj.

Nästan en halv miljon doser har getts i Västra Götaland (499 413 vaccinationer). Sedan dosintervallet ökade har antalet invånare som fått en första dos ökat snabbare.

Vaccinationsplan

VGR vaccinerar i huvudsak inom fas 3. Alla över 60 år kan boka tid hos valfri vaccinatör, utan krav på listning. Det finns lediga tider hos flera av vaccinatörerna i Västra Götaland.

Det varierar hur långt olika vaccinatörer i Västra Götaland har kommit. Många har gått ner i åldrarna och vaccinerar personer över 55 år. På vaccinatörernas hemsidor som nås via 1177.se står var de befinner sig i prioriteringsordningen och vilka som kan boka tid.

I samband med att fas 4 startar vecka 20 lanseras en funktion som nås via 1177 som gör det enklare att hitta vaccinatörer med lediga tider. En preliminär lista över vilka vaccinationslokaler som kommer användas i fas fyra finns på vgregion.se/vaccinationslokaler.

Kommande veckas leverans

Under vecka 19 kommer ungefär 60 000 levereras, alltså något färre doser på grund av kortvecka. Merparten av det tillgängliga vaccinet kommer att distribueras till vårdcentralerna. Fördelning efter sammanvägning av flera variabler: vaccintillgång, hur långt vaccinationerna kommit i olika åldersgrupper och vaccinationskapacitet.

Planen är preliminär. Följande vaccin kommer levereras.

Pfizer: 54 410
Moderna: 6 000
AstraZeneca: 200

VGR har fram till och med vecka 16 vaccinerat 75 procent av invånarna över 65 år och är på god väg att klara det nationella målet om att minst 80 procent av åldersgruppen ska ha erbjudits vaccin senast 16 maj.

– Det är fantastiskt att vi kommit hit och att vi har en hög takt i vaccineringen. Vaccination pågår nu både i fas 2 och fas 3 och vi går ganska snabbt ner i åldrarna just nu, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare, VGR.

Vaccinationsplan

Nu vaccinerar VGR personer som är 60 år (född 1961) och äldre mot covid-19. Alla över 60 år kan boka tid hos valfri vaccinatör; vårdcentral/vaccinationsmottagning.

Sjukhusen kallar sina patienter i riskgrupp som de har regelbunden kontakt med och som är mellan 18 och 64 år. Flera sjukhus har vaccinerat sina patienter som är 60 år och äldre och fortsätter nedåt i åldrarna.

Det varierar hur långt olika vaccinatörer i Västra Götaland har kommit. På vaccinatörernas hemsidor som nås via 1177.se står var de befinner sig i prioriteringsordningen och vilka som kan boka tid. Inom kort lanseras VGR en funktion som nås via 1177 som gör det enklare att hitta vaccinatörer med lediga tider.

Folkhälsomyndigheten har beslutat att gravida med andra riskfaktorer kan få vaccin mot covid-19 i fas 3. Det handlar om de sjukdomar eller tillstånd som kan innebära en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19. Det är mödravårdscentralen som kommer att avgöra om den gravida kvinnan behöver vaccineras under fas 3.

Kommande veckas leverans

Vecka 18 kommer VGR att leverera ut drygt 74 000 doser, vilket är den största volymen hittills. Även under vecka 18 kommer merparten av vaccinet gå till vårdcentralerna som får sista tilldelning för dos 1 fas 2, i övrigt leverans för fas 3. Även sjukhusen får större volymer än tidigare för vaccinering av riskgrupper fas 3.

Kommun: 500
Sjukhus: 10 800
Vårdcentral: 62 960
Avtalad vaccinatör: 100

Vaccinationstäckningen i de äldre åldersgrupperna är hög. 89 procent av alla över 80 år har fått minst en dos vaccin (till och med vecka 15).

Vaccinationsplan

VGR har justerat sin vaccinationsplan. Risken för att bli allvarligt sjuk avgör prioritetsordningen, den tydligaste riskfaktorn är hög ålder.

Denna vecka har sjukhusen i Västra Götalandsregionen börjat kalla patienter i riskgrupp som tillhör fas 3. Det är personer med sjukdom där tidpunkt för vaccination kan påverka behandlingen, till exempel behandlingar med cytostatika samt personer med tillstånd som följs med täta kontroller på sjukhuset. 

Personer mellan 18-59 år med sjukdom eller ett tillstånd som kontrolleras på sjukhus vaccineras i åldersordning, de äldsta först. Sjukhusen börjar kalla dem till vaccinering successivt från och med vecka 18. För de som inte kallas av sjukhusen startar vårdcentraler och vaccinationationsmottagningar bokning från vecka 20. De äldsta kan boka först.

– Vaccinering av fas 3 och fas 4 kommer att ske parallellt och vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Den tydligaste riskfaktorn för svår sjukdom och död i covid-19 är ålder och genom att jobba på det här sätter kan vi vaccinera snabbare, säger vaccinationssamordnare Kristine Rygge.

Kommande veckors leveranser

Under de kommande tio veckorna räknar Västra Götalandsregionen med att kunna fördela närmare en miljon vaccindoser till vaccinatörer i Västra Götaland. Drygt hälften kommer vara avsedda för ge invånarna sin första dos vaccin medan resterande ska användas till invånare som väntar på sin andra dos.

Leverans vecka 17

Vecka 17 kommer VGR att leverera drygt 60 000 doser, alltså lika många doser som de senaste två veckorna. Även under vecka 17 kommer merparten av det tillgängliga vaccinet att distribueras till vårdcentralerna. Planen är preliminär och kan komma att ändras.

Kommun: 0
Sjukhus: 2 262
Vårdcentral: 57 878
Avtalad vaccinatör: 500

Samma fördelningsnyckel som tidigare användas för att prioritera mellan vårdcentraler: de med flest listade av den äldsta befolkningen och som har flest kvar att vaccinera i de äldsta åldersgrupperna prioriteras.

 

VGR har vaccinerat 16 procent av invånarna, rikssnittet är 18 procent (till och med vecka 14). 70 procent av alla över 75 år och hälften av alla över 70 år har fått minst en dos vaccin.

Antalet vaccinerade med minst en dos vaccin ökar snabbare än tidigare då VGR fått större leveranser av vaccin och intervallet mellan första och andra spruta ökat.

– Det går snabbt nu. Flera vårdcentraler vaccinerar nu listade patienter som är 65 år och äldre och inom några veckor kommer de flesta vaccinatörer att ha nått dit, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare Västra Götalandsregionen.

VGR vaccinerar med allt vaccin som finns tillgängligt och kommer, om vaccin levereras i utlovad takt, klara det nationella vaccinationsmålet som bland annat innebär att alla födda 1956 och tidigare ska ha erbjudits vaccin senast 16:e maj.

Invånare i VGR kan känna sig trygga med att de kommer att bli vaccinerade mot covid-19 i Västra Götaland när det är deras tur enligt prioriteringsordningen.


Vaccinationsplan – så långt har VGR kommit

Just nu vaccineras alla åldersgrupper i fas 2, 65 år och uppåt.

– I Västra Götaland bokar de som vaccineras just nu tid via sin vårdcentral. Vaccinatörerna kontaktar sina listade invånare på olika sätt. Gå in och titta på din vårdcentrals hemsida, gärna via 1177.se, för att se om det är din tur att boka vaccinationstid, säger Kristine Rygge

Personer som är 75 år och äldre blir kontaktade av sin vaccinatör.

Kommande veckas leveranser

Baserat på tillgänglig leveransinformation kommer VGR för vecka 16 att leverera ut drygt 60 000 doser, alltså lika många doser som förra veckan. Även under vecka 16 kommer merparten av det tillgängliga vaccinet att distribueras till vårdcentralerna.

Kommun: 100
Sjukhus: 3 200
Vårdcentral: 56 800
Avtalad vaccinatör: 500

De vårdcentraler som har flest kvar att vaccinera i de äldsta åldersgrupperna prioriteras.

Hur vaccinet fördelats bland vårdcentraler bakåt i tiden finns att se i filen Tilldelning vårdcentraler från vecka 52 på Vårdgivarwebbwn. Av säkerhetsskäl är den en fördröjning av uppgifterna kring leveranser.

Övrigt

Till och med vecka 14 har VGR levererat ut cirka 398 000 doser till vaccinatörer i Västra Götaland. Drygt 315 000 av dem har registrerats i Nationella vaccinationsregistret. Från att en dos lämnar Folkhälsomyndigheten tar det 2–3 veckor innan genomförd vaccination visas i statistiken. Den första veckan handlar om leverans. Den andra veckan handlar om att genomföra själva vaccinationen och beroende på dag kan det dröja ytterligare tid innan vaccinationen registreras i vaccinationsregistret. VGR uppmanar löpande vaccinatörerna att skyndsamt registrera, senast sju dagar efter att vaccinationen har utförts ska den vara inrapporterad.

Fler klarlägganden kring tilldelning av vaccin och skillnader mellan vaccintäckning inom Västra Götaland finns i en artikel i VGRfokus som publicerades tidigare i veckan.

Vaccinatörer kan använda sig av kampanj- och informationsmaterial för att informera om vaccination. Material finns framtaget för vaccination inom fas 2.

Fram till och med vecka 13 har 13,7 procent av invånarna i Västra Götaland fått minst en dos vaccin, 5,3 procent är fullvaccinerade enligt Folkhälsomyndighetens statistik.

Fram till och med föregående vecka, vecka 13, har 60,4 procent av invånarna som är 75 år och äldre i Västra Götaland fått en första dos vaccin. Fler än var femte av dem som är 75 år och äldre har fått båda doserna och är därmed fullvaccinerade.

Bland de som är över 85 år har drygt 84 procent fått sin första dos och nära hälften är fullvaccinerade.

– Att 8 av 10 bland de äldsta är vaccinerade är en väldigt hög vaccinationstäckning. Jag ser gärna att ännu fler vaccinerar sig och förhoppningsvis stiger siffran ytterligare något, säger vaccinationssamordnare Kristine Rygge.

Vaccinationsplan – så långt har VGR kommit

VGR vaccinerar i fas två. Vårdcentraler och sjukhus fortsätter vaccinera invånare som är 65 år och äldre. Vårdcentralerna har kommit olika långt. Vissa vårdcentraler är färdiga med vaccineringen av sina listade invånare över 65 år, andra vårdcentraler vaccinerar invånare över 75 år. VGR jobbar för att jämna ut skillnaderna mellan olika vårdcentraler och kommuner.

– Nu börjar vi få lite större leveranser vaccin och vi kommer använda det för att komma snabbare fram i fas 2 och dessutom jämna ut de skillnader som finns mellan vissa vårdcentraler och kommuner, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare Västra Götalandsregionen.

Prognosen visar en relativt hög och jämn nivå på vaccinleveranser till VGR kommande fyra veckor.

Vårdcentralerna kontaktar, tex via telefon eller SMS, alla sina listade invånare som är 75 år eller äldre. Invånarna ska kunna välja att boka vaccinationstid via telefon eller webb.

Med start vecka 13 gick Västra Götalandsregionen ut med riktad information kring vaccination till personer födda 1946 och tidigare. Informationen sprids bland annat via annonsering i tidningar i Västra Götaland och annonsering i sociala medier. En pågående kampanj på Facebook mot invånare i Västra Götaland 75 år och äldre om att de kommer bli kontaktade för vaccination har nått drygt 56 000 invånare och renderat över 1 000 kommentarer vilket är mycket med VGR:s mått mätt. En annan pågående kampanj riktar sig mot alla invånare i länet med uppmaning att söka information på 1177.se. Kampanjen har i nuläget nått drygt 156 000 invånare.

Kommande veckas leveranser

Även vecka 15 prioriteras vårdcentralerna för vaccinering av äldre inom fas 2. Samma fördelningsnyckel som tidigare används för att prioritera mellan vårdcentraler: de med flest listade av den äldsta befolkningen och som har flest kvar att vaccinera i de äldsta åldersgrupperna prioriteras. För vaccinering i fas 1-3 ansvarar vårdcentralerna för sina listade patienter, och det är även det fördelningen utgår från.

Just nu sker fördelningen utifrån åldersgruppen 75+. Vissa vårdcentraler har många äldre listade som redan vaccinerats i fas 1, då har de kunnat använda sitt tilldelade vaccin för att gå vidare i fas 2 utifrån Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning.

Kommun: 1 000
Sjukhus: 5 300
Vårdcentral: 54 200
Avtalad vaccinatör: 100

Det är Folkhälsomyndigheten som fördelar vaccin till Sveriges regioner. För närvarande grundar sig fördelningen på läkemedelsföretagens uppgifter om produktions- och leveransförmåga samt regionernas andel av befolkningen som är 65 år eller äldre.

Utifrån den förväntade mängden vaccin till VGR görs en planering för hur många doser vaccin som kan levereras till vaccinatörerna. Planen tar även hänsyn till att dos 2 alltid måste kunna levereras i rätt intervall efter dos 1. Ytterligare en avvägning som görs handlar om förpackningsstorlekar och hållbarhet.

Aktuellt

VGR har beslutat att fastställa det nationella vaccinationsmålet, att alla över 65 ska erbjudas minst en första dos innan 16 maj och alla över 18 år erbjudas minst en första dos innan 15 augusti, för VGR:s räkning.

I väntan på nationellt vaccinationsintyg kommer inte VGR erbjuda regiongemensamma vaccinationsintyg (utöver det vaccinationskort man får vid vaccination).

Västra Götalandsregionens avtalade distributör för vaccin mot covid-19, Oriola, kommer från och med vecka 15 att ta över distributionen av Pfizer/BioNTechs vaccin. Detta innebär att samtliga vacciner mot covid-19 fortsättningsvis distribueras av Oriola. Undantag för vissa kommuner där VGR avser att slutföra leveranserna, i egen regi.

 

 

Fram till och med vecka 11 har 10,8 procent av invånarna i Västra Götaland fått minst en dos vaccin, 4 procent har fått två doser enligt Folkhälsomyndighetens statistik.

VGR har i huvudsak prioriterat vaccinering av de allra äldsta. 84 procent av invånare över 90 år har fått minst en dos vaccin, vilket är strax över snittet för åldersgruppen i riket. Bland de som är 85 år och äldre har 79,5 procent fått sin första dos i Västra Götaland.

Vaccinationsplan

VGR:s översiktliga plan över vaccineringen påverkas av vaccintillgången. Att vaccineringen med AstraZenecas vaccin återupptas för personer över 65 år gör att takten för vaccinering av de äldsta i fas två kan öka.

Prioriteringsordningen kvarstår; de äldsta ska vaccineras först och i de 5-årsintervall som anges i vaccinationsplanen.

Vårdcentralen ska kontakta, tex via telefon eller SMS, alla sina listade invånare som är födda 1946 eller tidigare (75+). Hur man blir kontaktad kan variera mellan vårdcentraler. Invånarna ska kunna välja att boka vaccinationstid via telefon eller webbtidbokning.

För att uppmärksamma invånarna på vaccinationsläget kommer det annonseras i lokalpress och sociala medier. Informationen finns översatt till fler språk på webbsidan vgregion.se/75

Kommande veckas leveranser

Även AstraZenecas vaccin kommer distribueras under vecka 13, men fördelningen är ännu inte klar. Besked lämnas senare till vaccinatörerna hur dessa doser fördelas.

Även kommande vecka prioriteras vårdcentralerna för vaccinering av de allra äldsta inom fas 2.

Kommun: 1 506
Sjukhus: 5 616
Vårdcentral: 26 308
Avtalad vaccinatör: 192

– Vi fortsätter att prioritera de äldsta i fas 2 och det vaccin som skickas ut går framför allt till vårdcentralerna. Men vi skickar även ut drygt 5 600 doser vaccin till sjukhusen för att vaccinera patienter över 65 år som ingår i de medicinska riskgrupper som ingår i fas 2, det vill säga patienter som genomgått benmärgs- eller organtransplantation eller genomgår dialys, säger vaccinationssamordnare Kristine Rygge.

Aktuellt

AstraZenecas vaccin kommer att användas till personer som är 65 år och äldre. För personer som är yngre än 65 år är vaccinet fortfarande pausat, det gäller även personer som väntar på en andra dos.

Det rekommenderade dosintervallet är förlängt för de tre vaccinen, vilket innebär att fler kan få en första dos snabbare.

– Redan vid en dos ger de vaccin vi använder en bra effekt mot att bli allvarligt sjuk i covid-19 och det är glädjande att se att vaccinationsviljan är så god i vårt län. Nu ökar vi dessutom vaccinationstakten i fas 2 i och med att vi kan använda AstraZenecas vaccin igen, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare.

Under vecka 13 skickas ingen Regional rapport vaccination fredag 2/4. Vaccininformation ingår i ordinarie Regional rapport under tisdag 30/3 och torsdag 1/4.

Fram till och med vecka 10 har 9,3 procent av invånarna i Västra Götaland fått minst en dos vaccin, 3,5 procent har fått två doser. 71 procent av alla som är 85 år och äldre i Västra Götaland har vaccinerats med en dos och 29 procent är fullvaccinerade.

Enligt Folkhälsomyndighetens statistik har Västra Götaland en något lägre vaccinationstäckning än genomsnittet i Sverige, men ligger i nivå eller över de båda andra större regionerna; Skåne och Stockholm. De regioner i Sverige som har en högre andel äldre i befolkningen har generellt sett kommit längre i vaccineringen. Vaccinet fördelas till regionerna från Folkhälsomyndigheten enligt en nyckel som från vecka 10 bygger på hur stor andel de har av befolkningen som är 65 år och äldre (fram till och med vecka 9 var fördelningsnyckeln 70 år och äldre).

Det har i veckan upptäckts att det fortfarande finns problem med överföring mellan systemen för registrering av given dos till det nationella vaccinationsregistret, som Folkhälsomyndigheten hämtar sin statistik från. Problemet är lokaliserat och utredning pågår om hur det ska lösas.

Vaccinationsplan

VGR:s översiktliga plan över vaccinationen påverkas av vaccintillgången. Pausen av Astra Zenecas vaccin gör just nu tillgången på vaccin än mindre.

Det är ännu för tidigt att kommentera hur pausen av AstraZenecas vaccin påverkar VGR:s vaccinationsplan på lång sikt. Folkhälsomyndigheten uppges ge besked under nästa vecka hur vaccinet ska användas i Sverige.

Just nu pågår vaccination i fas 2 samtidigt som fas 1 slutförs. I fas 2 vaccineras de äldsta först och i Västra Götaland sker vaccineringen i femårsintervaller.

– Under nästa vecka fortsätter vi med de allra äldsta, 85 år och äldre. När vi har tillräckligt mycket vaccin går vi vidare i åldersgrupperna. Det kan se lite olika ut på vårdcentralerna beroende på hur många patienter man har listade i just de åldersgrupperna, säger vaccinsamordnare Kristine Rygge. 

Tillgången på vaccin styr vaccinationstakten. VGR är beredd och har kapacitet att utföra mer än 100 000 vaccinationer per vecka och kan öka kapaciteten om det kommer ännu mer vaccin.

Kommande veckas leveranser

Enligt nuvarande uppgifter kommer enbart Pfizer- BioNTechs vaccin distribueras till vaccinatörer under vecka 12.

Prognoserna är osäkra och leveranser till Västra Götalandsregionen sker med kort framförhållning. Enligt de leveranssiffror som nu finns tillgängliga kommer VGR att leverera ut drygt 25 000 doser under vecka 12, alltså något färre än föregående vecka. Även kommande vecka prioriteras vårdcentralerna för vaccinering av de allra äldsta inom fas 2, samt för att slutföra fas 1, exempelvis personer med hemtjänst.

Kommun: 4 110
Sjukhus: 360
Vårdcentral: 20 634
Avtalad vaccinatör: 534

Vårdcentralerna ansvarar för sin listade befolkning. Vårdcentralerna får merparten av det vaccin som är tillgängligt under vecka 12. Samma fördelningsnyckel som tidigare används för att prioritera mellan vårdcentraler: de med flest listade av den äldsta befolkningen prioriteras för vaccination av de allra äldsta inom fas 2. Fortsatt vaccination av vårdpersonal som ingår i fas 2 är som tidigare meddelats framflyttad i tid. Preliminärt återupptas dessa vaccinationer i maj.

Aktuellt

Vårdcentralerna ringer upp de allra äldsta, 85 år och äldre för att boka tid. Vårdcentralerna kommer även kontakta gruppen 80+ och därefter gruppen 75+. Det kan se olika ut hur grupperna blir kontaktade.

Det går att se en positiv effekt av vaccineringen – allt färre äldre blir sjuka. Åldersgruppen 80 år och äldre har minskat i andel bland de patienter som skrivs in på sjukhus med covid-19. Under vecka 10 stod personer som är 80 år eller äldre för 20 procent av inskrivningarna på sjukhus. Motsvarande siffra var 22 procent under vecka 9 respektive 25 procent under vecka 8.

Fram till och med vecka 9 har 7,3 procent av invånarna i Västra Götaland fått minst en dos vaccin, 3,2 procent har fått två doser.

86 procent av invånare över 90 år har blivit vaccinerade med minst en dos, av alla över 85 år har nästan 54 procent vaccinerats med en dos och 26 procent är fullvaccinerade.

Vaccinationsplan

VGR:s översiktliga plan över vaccinationen påverkas av vaccintillgången och uppdateras kontinuerligt. VGR vaccinerar nu i fas två. Faser och grupper kan överlappa varandra i tid.

I fas två ingår cirka 420 000 personer, varav äldre är den absolut största gruppen. Äldre vaccineras av vårdcentralerna.

VGR:s vaccinationsplan

– Det är glädjande att vi är igång med att vaccinera de äldsta i fas två. Vi vaccinerar i åldersordning och i femårsintervall. När alla som är 85 år och äldre fått vaccin står personer som är födda 1937 till 1941 på tur, men vi kan ännu inte säga exakt när. De besked vi har nu kring hur många doser vi kommer att få är för osäkra. Men vi kommer att gå ut med information så fort vi vet, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare, Västra Götalandsregionen.

Kommande veckas leveranser

Tillgången på vaccin är fortsatt mindre än efterfrågan. Prognoserna är osäkra och leveranser till Västra Götalandsregionen sker med kort framförhållning. Enligt de leveranssiffror som nu finns tillgängliga kommer VGR att leverera ut cirka 30 000 doser under vecka 11. Även kommande vecka prioriteras vårdcentralerna för vaccinering av de allra äldsta inom fas 2.

Kommun: 3 222
Sjukhus: 360
Vårdcentral: 26 626
Avtalad vaccinatör: 672

Vårdcentralerna ansvarar för sin listade befolkning. Vårdcentralerna får även kommande vecka merparten av det vaccin som är tillgängligt under vecka 11. Samma fördelningsnyckel som tidigare används för att prioritera mellan vårdcentraler: de med flest listade av den äldsta befolkningen prioriteras.

Aktuellt

Det finns en tydlig vaccinationseffekt bland de äldsta, både vad gäller nya bekräftade fall och hur många äldre som behöver sjukhusvård. Andelen äldre sjukhusvårdade minskar och medelåldern på de som läggs in på sjukhus har på kort tid gått från 69 år till 65 år.

VGR ser nu över hur gårdagens besked från Astra Zeneca om halverade leveranser fram till sommaren påverkar vaccinationsplaneringen.

Under gårdagen pausade Danmark vaccineringen med Astra Zenecas vaccin. Västra Götalandsregionen bevakar utvecklingen noga och följer Läkemedelsverkets bedömning. I nuläget bedömer Läkemedelsverket inte att det finns stöd för att avbryta vaccinationen med AstraZenecas vaccin.

Västra Götalandsregionen vaccinerar med samtliga tre godkända vaccin. Det går inte att välja vilket vaccin man ska vaccineras med.

 

Fram till och med vecka 8 har 5,5 procent av invånarna i Västra Götaland fått minst en dos vaccin, 2,7 procent har fått två doser. 113 226 vaccinationer har genomförts.

67 procent av invånare över 90 år har blivit vaccinerade med minst en dos, av invånare 80-89 år har 22 procent blivit vaccinerade med minst en dos.

Kommande veckas leveranser

Enligt de leveranssiffror som nu finns tillgängliga kommer VGR att leverera ut 49 400 doser under vecka 10. Det är det högsta antalet doser under en enskild vecka hittills. Notera att siffrorna är preliminära och kan komma att ändras med kort varsel.

Kommun: 3 400
Sjukhus: 1 400
Vårdcentral: 42 000
Avtalad vaccinatör: 2 600

Kommande vecka prioriteras vårdcentralerna, dels för att kunna avsluta vaccinationerna av personer inom hemtjänst och deras sammanboende hushållskontakter inom fas 1, dels för att kunna påbörja vaccinering av de allra äldsta inom fas 2.

Samma fördelningsnyckel som tidigare kommer användas för att prioritera mellan vårdcentraler: de med flest listade av den äldsta befolkningen prioriteras för fortsatt vaccination av dos 1 inom fas 1 och succesiv övergång av vaccination av de allra äldsta inom fas 2. Under vecka 10 kommer alla vårdcentraler som angett att de har personer kvar att vaccinera i fas 1 med hemtjänst och deras hushållskontakter att få vaccin.

Aktuellt

4 mars kom besked från Folkhälsomyndigheten att AstraZenecas vaccin nu rekommenderas för alla över 18 år. Det innebär att VGR kan öka takten i vaccineringen av de allra äldsta. En effekt blir också att vaccinering av personal i fas två flyttas framåt i tid - helt i enlighet med den nationella prioriteringsordningen från Folkhälsomyndigheten.

Kristine Rygge, vaccinationssamordnare: Det är jättegoda nyheter. Vi förväntar oss att alla i fas 1 har fått sin första dos inom denna eller nästa vecka. Nästa vecka kommer allra största delen vaccin gå till nya personer i fas 2 och vi börjar med de allra äldsta.

Under slutet av nästa vecka kommer VGR att skicka ett vykort till alla som är 85 år och äldre med information om att de kommer att bli uppringda och erbjudna tid för vaccination. På vykortet finns även information kring hur man ska undvika att bli lurad av bedragare.

Trots Folkhälsomyndighetens besked om Astra Zenecas vaccin så det fortsatt brist på vaccin.

Kristine Rygge, vaccinationssamordnare: Det är fortfarande jätteviktigt att vi får större vaccinleveranser eftersom efterfrågan är mycket större än tillgången. Det finns ingen kapacitetsbrist i VGR utan alla våra vårdgivare är redo att vaccinera.

 

010-473 94 30 svarar på allmänna frågor om vaccination

Regional telefontjänst svarar på allmänna frågor om vaccination mot covid-19 i Västra Götaland. Du kan inte boka tid eller få svar på medicinska frågor. Däremot kan vi hjälpa att hitta rätt telefonnummer eller webbokning hos vaccinatör om det finns tillgängliga tider.

Telefonnumret är 010-473 94 30. Öppet 7-16.

Telefonstöd på andra språk

Nationella stödlinjen: 08-123 680 00 vardagar 9-12 och 13-15.
Här ges svar på svenska, arabiska, somaliska, persiska, tigrinja, amarinja och ryska.

Du kan inte boka tid eller få svar på medicinska frågor. Exempel på frågor som kan besvaras är:

 • Vad är coronavirus?
 • Hur smittar det, hur skyddar man sig och hur förhindrar man smittspridning?
 • Vad gäller kring vaccinering?
 • Finns det mediciner mot det nya coronaviruset?
 • Var finns det information på olika språk?

Du får en kort introduktion på engelska, följd av en längre på arabiska. Därefter väljer du språk med knappval:

 1. Arabiska
 2. Somaliska
 3. Persiska
 4. Tigrinja/amarinja
 5. Ryska

Regional telefontjänst med tolk: 010-473 94 30 vardagar 7-16.
Västra Götalandsregionens telefontjänst som svarar på frågor om vaccination. Det är samma information som finns på 1177.se. Du kan inte boka tid eller få svar på medicinska frågor. Du kan även få hjälp av en tolk:
Arabiska: 011-473 00 22
Persiska: 011-473 00 23
Somaliska: 011-473 00 24

113 13

Det nationella informationsnumret.

Senast uppdaterad: 2021-07-23 15:17