Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionala rapporter

Regionala rapporter publiceras minst en gång i veckan.

Västra Götalandsregionens statistik om covid-19

Folkhälsomyndighetens statistik om covid-19

 

Västra Götalandsregionen bjuder in till en digital pressträff i morgon onsdag 16 juni klockan 13:30. Följ pressträffen på vgregion.se/direkt.

Frekvens under sommaren

Regional rapport kommer publiceras en gång i veckan, på torsdagar, från och med vecka 27.  Rapporten kommer samla aktuell lägesbild för både covid-19 och vaccinationsarbetet.

Smittskydd

Databasen Sminet är återigen stängd. I Sminet lagras elektroniska fallanmälningar om smittsamma sjukdomar som är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen, till exempel covid-19. Att databasen är stängd innebär att nya fall just nu inte kan rapporteras in. Databasen stängdes efter indikationer på en eventuell säkerhetsbrist som nu utreds. Sminet var även stängt två dagar i slutet på maj. Sedan dess har flera åtgärder vidtagits för att stärka säkerheten i Folkhälsomyndighetens system, inklusive Sminet.

Sjukvård

Den 15 juni kl. 10:00 fanns det totalt 98 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 15 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården:
12 personer varav 1 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
55 personer varav 4 på IVA

Sjukhusen i Väster:
2 person varav 2 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
18 personer varav 6 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
11 personer varav 2 på IVA

Var femte västsvensk fullvaccinerad

Sedan starten av vaccinationen mot covid-19 har 867 714 vaccindoser getts i Västra Götaland. 599 697 personer har fått en första dos och 268 017 är fullvaccinerade, enligt Folkhälsomyndighetens statistik fram till och med vecka 22. Det innebär att närmare 44 procent av invånarna i Västra Götaland fått sin första dos vaccin mot covid-19. Nästan var femte västsvensk har fått två doser och är därmed fullvaccinerade. 

Vaccinationstäckningen skiljer sig åt mellan kommunerna.

Statistik covid-19 i Västra Götaland 

Under veckan har Västra Götalandsregionens vaccinationsplan uppdaterats.

Den utgår från att VGR får minst 50 000 första doser per vecka. Utifrån den förutsättningen räknar VGR med att kunna öppna bokning för alla som är 35 år (födda 1986) och äldre senast i slutet av juni och alla över 18 år från slutet av juli. Att bokning för en ny grupp öppnas är inte det samma som att alla i de tidigare grupperna har vaccinerats.

Högt tryck på bokningar

I tisdags 8 juni släpptes en ny grupp på för vaccination, personer som fyller 45 år i år och äldre samt riskgrupper i över 18 år som ännu inte vaccinerats. Vaccinationsviljan är fortsatt mycket hög och de tider som läggs ut tar snabbt slut. Nya tider läggs ut kontinuerligt. 

–  Vi har under en tid mest vaccinerat dos två och det märks i statistiken. Vi ser en tydlig ökning av antalet fullvaccinerade och det är oerhört viktigt att alla som tar en första spruta så småningom också tar sin andra, det är så vi får stopp på pandemin, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare i Västra Götalandsregionen. 

I den nu aktuella åldersgruppen 45 år och äldre, har 70 procent fått dos ett och 31 procent fått dos två. I den grupp som släpptes på under denna vecka 45–49 år återstår dock fortfarande många att vaccinera. 

Leveranser

Nästa vecka, vecka 24, skickar VGR ut 105 354 doser till vaccinatörerna i Västra Götaland. Av dessa är 38 944 avsedda för dos ett och resten avser dos två. 

– Vi har nu lite bättre tillgång till vaccin för dos 1 men vi räknar med att ligga kvar på den här nivån där vi vaccinerar 45+ och personer i riskgrupp under större delen av juni. Mot slutet av månaden kommer vi troligtvis att öppna för nästa åldersgrupp, säger Kristine Rygge. 

VRG har ännu inga leveransbesked efter vecka 27. Folkhälsomyndigheten uppger att de väntas i nästa vecka.

Smittskydd

Under vecka 21, mellan 26:e och 28:e maj, inträffade ett driftstopp. Databasen SmiNet var tillfälligt nedstängd av säkerhetsskäl. De fall som bekräftats under de dagar systemet var stängt rapporterades i huvudsak in under vecka 22. Driftstoppet har inte påverkat antalet rapporterade fall, endast tidpunkten för inrapportering har påverkats. Detta innebär att uppskattningsvis
1 000 fall rapporterades in i efterhand i Västra Götaland. De bekräftade fallen redovisas i statistiken utifrån det datum anmälan registrerades i Sminet. Statistiken för vecka 21 och 22 ska därför tolkas med hänsyn till detta. Läs mer i Folkhälsomyndighetens veckorapport för vecka 21.

Under vecka 21 och 22 rapporterades 3 085 fall, vilket är en minskning med 62 procent jämfört med föregående tvåveckors period (vecka 19 och 20) då 8 061 fall rapporterades. Denna 14-dagars jämförelse görs med anledning av ett driftstopp. Trenden visar en fortsatt minskad smittspridning. Med anledning av driftstoppet i Sminet är det ingen faktisk ökning vecka 22. Incidensen för Västra Götaland var 178 fall per 100 000 invånare under vecka 21 och 22 jämfört med 465 vecka 19 och 20.

Från och med den 26 februari 2020, och fram till och med den 6 juni 2021, har totalt 188 928 bekräftade fall rapporterats i Västra Götaland.

Statistik på vgregion.se

Statistiken på vgregion.se för vaccin och covid-19 finns nu samlat på en sida: www.vgregion.se/statistik-covid-19

Sjukvård

Den 10 juni kl. 10:00 fanns det totalt 108 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 19 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården:
11 personer varav 2 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhus:
60 personer varav 4 på IVA

Sjukhusen i Väster:
2 person varav 2 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
19 personer varav 7 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
16 personer varav 4 på IVA

Smittskydd

Sammanlagt under vecka 21 och 22 har rapporterats 3 085 nya fall av covid-19 i Västra Götaland. Med anledning av driftstoppet på den nationella databasen Sminet under vecka 21 och 22 påverkas statistiken för dessa två veckor. Smittskydd Västra Götaland gör bedömningen att det under vecka 21 rapporterades ungefär 2 000 nya fall och vecka 22 ungefär 1 000 nya fall. Men de enskilda veckosiffrorna ska tolkas med försiktighet

– Det viktigaste är att det är tydligt att smittspridningen minskar. Sammanlagt vecka 21 och 22 är det minskning med 62 procent jämfört med föregående tvåveckorsperiod. Det ger en bild av hur det ser ut just nu, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.

Fortsatt arbete hemifrån för medarbetare i VGR

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att så många som möjligt arbetar hemifrån för att förhindra spridning av covid-19. För medarbetare i Västra Götalandsregionen gäller detta råd till och med 15 september eller tills annat sägs.

VGR:s krisledningsstab har i samråd med Smittskydd Västra Götaland beslutat om fortsatt hemarbete för medarbetare i VGR.

 

Alla som kan bör fortsätta att arbeta hemifrån, i samråd med sin chef, fram till 15 september. Regionen följer därmed samma restriktioner som gäller för de statliga myndigheterna

I slutet av sommaren görs en ny bedömning av läget utifrån eventuella besked som regeringen, FHM och Smittskydd Västra Götaland gett under sommaren.

Sjukvård

Den 8 juni kl. 10:00 fanns det totalt 108 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 23 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården:
9 personer varav 1 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhus:
61 personer varav 10 på IVA

Sjukhusen i Väster:
3 person varav 2 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
16 personer varav 5 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
19 personer varav 5 på IVA

Definition av dödlighet till följd av covid-19
Det finns inte någon gemensam definition av dödlighet till följd av covid-19, vilket medier i Skaraborg har uppmärksammat de senaste dagarna. Det går därmed inte att jämföra dödlighet i olika regiondelar eller mellan sjukhusförvaltningarna i VGR. Men även om VGR hade upprättat en exakt definition för beräkning av dödligheten så skulle eventuella skillnader vara svårtolkade till följd av hur sjukhusen definierar, skriver in och vårdar covid-patienter samt fördelningen av ålder, kön, och riskfaktorer. Ålder är den största riskfaktorn för död i covid-19 och åldersfördelningen skiljer sig mellan regionens olika delar.

Vaccinering mot covid-19

Idag öppnar vaccinatörer möjligheten för personer födda 1976 eller tidigare, samt personer i riskgrupp över 18 år som ännu inte vaccinerats. Dessutom införs en ny förtroendebokning, som sedan tidigare tillämpas i flera regioner. Upplägget bygger på att den som bokar tid får intyga att den ingår i någon av de grupper som nu kan boka tid.

– Det är positivt att vaccinationsviljan är så god, men det innebär också att det vaccin vi skickar ut går åt snabbt. Vaccinatörerna lägger ut nya tider efterhand. 76,2 procent av alla över 50 år har nu fått en första dos vaccin och det är viktigt att också ta dos två där man fick dos ett, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare i VGR, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare i VGR.

Fram till och med vecka 21 har ungefär 580 000 invånarna i Västra Götaland fått minst en dos vaccin.

Nästa vecka, vecka 23, går Västra Götalandsregionen vidare i vaccinationen mot covid-19. Invånare födda 1976 eller tidigare, samt personer i riskgrupp över 18 år som ännu inte vaccinerats får nu möjlighet att boka tid.

– Under nästa vecka införs ett nytt steg i det vi kallar förtroendebokning. Den som bokar tid kommer nu att få svara ålder samt på ett antal frågor där de intygar att de ingår i någon av de grupper som nu kan boka tid, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare, VGR.

Förtroendebokning

Förtroendebokning tillämpas i flera regioner. Vid bokningen ställs förtroendefrågor som vid korrekt svar möjliggör tillgång till bokning av tid för vaccination. Det är frågor som handlar om ålder (född 1976 eller tidigare) eller om man är över 18 år och har någon av de sjukdomar eller tillstånd som Folkhälsomyndigheten klassar som riskfaktorer för covid-19.

– Det vaccin vi skickar ut och de tider som läggs ut går åt snabbt och det är positivt att vaccinationsviljan är så god. Men det innebär också det är svårt för alla att få en tid omedelbart. Du kan boka tid hos vilken vaccinatör vill, men tänk på att dos 1 och 2 ska tas på samma ställe, säger Kristine Rygge.

VGR följer strategin att vaccinera i åldersordning och samtidigt se till att tillräckligt många i den aktuella gruppen fått chansen till vaccination innan nästa grupp släpps på. Fram till och med vecka 21 har 76 procent av invånarna 50 år och äldre vaccinerats.

– Folkhälsomyndigheten fördelar vaccin till regionerna. Vi konstaterar att de tre storstadsregionerna följs åt vad gäller vaccinationstakt och vi har alla vaccinerat omkring 42 procent av invånarna med en första dos. I Västra Götaland går vi vidare när tillräckligt många i nuvarande grupper fått chansen att boka sig, säger Kristine Rygge.

Leveranser

Vecka 23 skickar VGR ut cirka 102 000 doser vaccin varav cirka 44 000 är avsedda att ges som dos ett. Den leveransprognos VGR fått från Folkhälsomyndigheten gäller fram till vecka 27.

– Vår förhoppning är att skicka ut minst 50 000 förstadoser varje vecka i genomsnitt, då håller vi tidsplanen och kan erbjuda alla vaccin innan september. Men leveransprognoserna fortsätter vara osäkra och ändras ibland med kort varsel, säger Kristine Rygge.

Smittskydd

Totalt har 188 511 personer i Västra Götaland testats positivt för covid-19.

Från och med den 7 juni upphör de skärpta regionala rekommendationerna i Västra Götaland. Dock gäller fortsatt Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19.

Ingen förlängning av skärpta regionala rekommendationer | VGRfokus

Sjukvård

Den 3 juni kl. 10:00 fanns det totalt 143 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 27 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården: 14 personer varav 1 på IVA
Sahlgrenska Universitetssjh: 70 personer varav 11 på IVA
Sjukhusen i väster: 7 person varav 4 på IVA
Skaraborgs Sjukhus: 23 personer varav 6 på IVA
Södra Älvsborgs Sjukhus: 29 personer varav 5 på IVA

Vaccinering

Fram till och med vecka 21 har 42,1 procent av invånarna i Västra Götaland fått minst en dos vaccin och 15,6 procent har fått två doser.

Några vaccinatörer har redan denna vecka kunnat börja vaccinera invånare från 45 år (födda 1976) och uppåt. Men med start 8 juni ska det gälla i hela länet. Det ges också möjlighet till återstående i riskgrupp i fas 3 att börja boka tid.

– Man kommer att få boka in sig via så kallade förtroendebokning. Det kommer vid bokningen finns frågor för att få fram rätt målgrupp som ska vaccineras, säger Kristine Rygge.

Statistik för vaccination mot covid-19 (folkhalsomyndigheten.se)

Många vill vaccinera sig – var beredd på att vänta (VGRfokus.se)

Västra Götalandsregionen bjuder in till en digital pressträff onsdag 2 juni klockan 13:30. Pressträffen kan följas via vgregion.se/direkt

Smittskydd

Det kommer inga data om smittspridning förrän senare i veckan. Orsaken är att den nationella databasen SmiNet under en period stängts ner av säkerhetsskäl efter flera intrångsförsök.

Mellan 1 juni och 6 juni gäller särskilda regionala rekommendationer och nationella smittskyddsåtgärder. De regionala rekommendationerna för Västra Götaland som gäller till och med 6 juni handlar i första hand om skydd för individen och är ett tillägg utöver Folkhälsomyndighetens nationella föreskrifter och allmänna råd.

De nationella smittskyddsåtgärderna från Folkhälsomyndigheten gäller från 1 juni även i Västra Götaland och berör främst antalet besökare på allmänna möten och offentliga sammankomster.

Sjukvård

Den 1 juni kl. 10:00 fanns det totalt 152 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 28 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården: 16 personer varav 1 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjh: 77 personer varav 13 på IVA

Sjukhusen i väster: 6 person varav 3 på IVA

Skaraborgs Sjukhus: 21 personer varav 6 på IVA

Södra Älvsborgs Sjukhus: 32 personer varav 5 på IVA

Sommarplanering IVA

Den regionala planen för sommarens intensivvård och operationsverksamheter har reviderats. Grunden till sommaren IVA-planering är att en regionövergripande kapacitet på 61 IVA-platser, exklusive covid-19. Utöver den övergripande IVA-planen finns en separat plan för att öka eller minska antalet platser för covid-19. Den utgår från samma fördelningsprinciper som gällt under alla pandemins faser och kommer att användas efterhand beroende på behov.

Vaccinering

Vecka 23, tisdagen 8 juni, räknar VGR med att kunna erbjuda personer födda 1976 och tidigare att boka tid. Samtidigt kan alla, från 18 år och uppåt som ingår i riskgrupp i fas 3 och som ännu inte blivit vaccinerade boka tid.

– Vi räknar med att vi då kommit tillräckligt långt i gruppen 50+ så att vi kan gå vidare. Men det kommer fortfarande vara hårt tryck och brist på vaccin för dos 1, så man får ställa in sig på att alla inte kommer få tid första veckan utan att vi kommer ligga kvar på den här nivån under en tid, säger Kristine Rygge.

Vecka 22 levereras 76 700 doser vaccin mot covid-19 till vaccinatörerna i Västra Götaland. Av dessa är 60 300 doser avsedda för dos 2. Det innebär att 16 400 doser kommer finnas för de som väntar på sin första vaccinspruta.

– Det är en utmanande tid för alla som väntar på vaccin men vi måste säkerställa att den som fått dos ett också får dos två, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare i Västra Götalandsregionen.

Vaccineringen går framåt och enligt den senast tillgängliga statistiken har 40 procent av de vuxna invånarna i Västra Götaland fått sin första dos vaccin mot covid-19. Tolv procent har fått två doser och är fullvaccinerade. Bland invånare som är födda 1971 och tidigare har hela 73 procent fått en första dos vaccin.

– Att på kort tid vaccinera alla invånare samtidigt som vaccintillgången är låg, sätter en ordentlig press på hela systemet, från vaccinatörer som står redo till att vaccinera till invånare som väntar på sitt vaccin. Det är viktigt att var och en har förståelse och tålamod för situationen vi är i, säger Kristine Rygge.

Nästa åldersintervall

Vecka 23, tisdagen 8 juni, räknar VGR med att kunna erbjuda alla födda 1976 och tidigare att boka tid. Samtidigt kan alla, från 18 år och uppåt som ingår i riskgrupp i fas 3 och som ännu inte blivit vaccinerade boka tid.
– Vi räknar med att vi då kommit tillräckligt långt i gruppen 50+ så att vi kan gå vidare. Men det kommer fortfarande vara hårt tryck och brist på vaccin för dos 1, så man får ställa in sig på att alla inte kommer få tid första veckan utan att vi kommer ligga kvar på den här nivån under en tid, säger Kristine Rygge.

Fördelning av vaccin

Nästa vecka levereras 76 700 doser vaccin mot covid-19 tillvaccinatörerna i Västra Götaland. Vaccinet fördelas mellan avtalade vaccinatörer, vårdcentraler inom vårdval vårdcentral samt sjukhus. I listan nedan beskrivs fördelningen samt hur dos ett respektive dos två fördelas:

  • Avtalade vaccinatörer: 7000 dos 1 och 500 dos 2
  • Vårdval vårdcentral: 7700 dos 1 och 55 800 dos 2
  • Sjukhus 1700 dos 1 och 4000 dos 2

Smittskydd

Under vecka 20 rapporterades 3 646 fall, vilket är en minskning med 17 procent jämfört med

föregående vecka. Antalet fall har nu minskat fem veckor i rad. Incidensen för hela Västra Götaland var 210 fall per 100 000 invånare under vecka 20.

Sjukvård

Den 27 maj kl. 10:00 fanns det totalt 195 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 40 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården: 19 personer varav 3 på IVA
Sahlgrenska Universitetssjh: 97 personer varav 17 på IVA
Sjukhusen i Väster: 12 person varav 5 på IVA
Skaraborgs sjukhus: 30 personer varav 9 på IVA
Södra Älvsborgs sjukhus: 37 personer varav 6 på IVA

Vaccinering mot covid-19

Fram till och med vecka 20 har 40,4 procent av invånarna i Västra Götaland fått minst en dos vaccin 12,2 procent har fått två doser. Bland personer som är födda 1971 eller tidigare har 73 procent fått en första dos vaccin.

Bokning för personer som är 45 år och äldre samt riskgrupper över 18 år

Den 8 juni, tisdag vecka 23, öppnar Västra Götalandsregionens vaccinatörer bokning för personer som är 45 år och äldre samt riskgrupper över 18 år som ännu inte vaccinerats. Med riskgrupper avses de grupper som Folkhälsomyndigheten listat.

Gravida i riskgrupp kan också från 8 juni boka in sig på alla vaccinationsmottagningar.

Det är fortfarande långt större efterfrågan på vaccin än vad det finns tider. Det kommer att finnas en begränsad mängd tider att boka även vecka 23 och alla invånare i den nya gruppen kan inte förvänta sig att få en tid första veckan.

Sorteringsfunktion ska underlätta bokning – och bygger på förtroende

När den nya åldersgruppen, samt riskgrupper från 18 år som ännu inte vaccinerats kommer det att finnas en sorteringsfunktion vid bokning hos samtliga vaccinatörer. Vid bokning kommer invånaren att fylla i ett antal uppgifter för att komma vidare. Det kommer att finnas samma möjlighet att boka tid via telefon. Sorteringsfunktionen kan med andra ord också vara muntlig. Sorteringsfunktionen är en förtroendebokning där Västra Götalandsregionen lämnar till invånaren att själv ta ansvar för att man ingår i den grupp som står på tur. Var och en som har bokat tid får stå får sin bokning, svara ärligt på frågorna och inte ta en tid från den som är före i prioriteringsordningen. Vaccinatörerna åläggs ingen extra administration.

Smittskydd

Under vecka 20 konstaterades 3 646 nya fall av covid-19 i Västra Götaland. Det är en minskning med 17 procent jämfört med föregående vecka och femte raka veckan med en minskande smittspridning. Det går åt rätt håll men ännu är det för tidigt att ta utvecklingen för given, menar Leif Dotevall, ställföreträdande smittskyddsläkare.

I Västra Götaland gäller skärpta regionala rekommendationer till och med 6 juni.

De regionala rekommendationerna ska inte blandas ihop med de nationella förändringar som aviserats från och med 1 juni. De nationella åtgärderna som beslutats av Folkhälsomyndigheten gäller även i Västra Götaland från 1 juni och riktar sig främst till verksamheter och arrangörer av möten, sammankomster och idrott. De regionala rekommendationerna från Smittskydd Västra Götaland inriktar sig på individens eget ansvar.

Sjukvård

Den 25 maj kl. 10:00 fanns det totalt 202 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 36 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården: 19 personer varav 3 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjh: 101 personer varav 17 på IVA

Sjukhusen i väster: 13 person varav 5 på IVA

Skaraborgs Sjukhus: 26 personer varav 6 på IVA

Södra Älvsborgs Sjukhus: 3 personer varav 5 på IVA

Vaccinering

Vaccination pågår just nu i framförallt fas 4 och då primärt invånare 50 år och äldre.

– Vi fortsätter att vaccinera i så snabb takt som möjligt med det vaccin vi får, säger vaccinationssamordnare Kristine Rygge.

Fram till och med vecka 19 har drygt en halv miljon av invånarna i Västra Götaland fått minst en dos vaccin. Cirka 150 000 av dem är fullvaccinerade.

Under de närmsta veckorna kommer merparten av tillgängligt vaccin användas för att ge dos två inom rätt tidsintervall. Det innebär att takten kommer sakta ned för nyvaccineringar.

Vaccinationsplan

VGR vaccinerar i huvudsak inom fas 3 och 4. Invånare som är födda 1971 och tidigare kan själva boka tid i mån av tillgängliga tider. Vaccintillgången styr vaccinatörernas möjlighet att erbjuda tider.

Fram till och med förra veckan hade 67,6 procent av västsvenskarna 50 år och äldre fått en första dos vaccin. Sammanlagt har 37 procent av alla vuxna västsvenskar vaccinerats. 

VGR:s strategi är att invånarna enkelt och smittfritt ska nå en vaccinationsplats oavsett var de bor, därför vaccineras vid många platser och av många aktörer i Västra Götaland. Vaccinationer genomförs nu vid vårdcentraler, sjukhus och upphandlade vaccinatörer.

– Vårdcentraler och sjukhus gör ett fantastiskt stort arbete med att vaccinera parallellt med sina ordinarie högt prioriterade vårduppdrag. De kommer att fortsätta vaccinera, men avlastas och invånarna har fortsatt flera vaccinatörer att välja mellan. För oss är det viktigt att det ska vara enkelt och nära att ta sig till en vaccinatör, säger Kristine Rygge.

Tidsplanen att alla ska kunna erbjudas vaccin senast 5 september följs.

Kommande veckas leverans

Drygt 72 200 doser kommer att levereras ut till vaccinatörer i Västra Götaland under vecka 21. Av dessa är cirka 24 600 doser för dos 1 vilket är färre än de senaste veckorna.

Vaccinet fördelas mellan vaccinatörer. Ingen enskild vaccinatör är garanterad vaccin varje vecka. Vaccinet för dos 1 ska används för gruppen 50+ samt fortsatt vaccination av medicinska riskgrupper respektive kommunal SÄBO-personal samt LSS-personal.

Smittskydd

För fjärde veckan i rad har smittspridningen minskat i Västra Götaland. Det finns stora variationer i länet. 4 432 personer blev bekräftat smittade med covid-19 förra veckan. Totalt har 184 261 personer i Västra Götaland testats positivt för covid-19.

– Vi har fortfarande alldeles för många personer som smittas i vår region och det kan vända väldigt snabbt uppåt igen. Vi får inte glömma bort att pandemin pågår för fullt fortfarande, säger Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare Västra Götalandsregionen.

Sjukvård

Den 20 maj kl. 10:00 fanns det totalt 237 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 48 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården: 28 personer varav 5 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjh: 119 personer varav 24 på IVA

Sjukhusen i väster: 16 person varav 5 på IVA

Skaraborgs Sjukhus: 24 personer varav 7 på IVA

Södra Älvsborgs Sjukhus: 50 personer varav 7 på IVA

Vaccinering

Fram till och med vecka 19 har 37,1 procent av invånarna i Västra Götaland fått minst en dos vaccin 10,9 procent har fått två doser. Totalt har nästan 660 000 vaccinationer genomförts.

I Västra Götaland vaccineras just nu invånare som är födda 1971 och tidigare. Under de närmsta veckorna kommer merparten av tillgängligt vaccin användas för att ge dos två. Det innebär att takten kommer sakta ned för nyvaccineringar.

– Många ska ha sin dos två de närmsta veckorna och det kommer kännas som det går väldigt långsamt för de som inte fått sitt vaccin än. Det kommer tyvärr inte gå snabbare innan vi får ännu mer vaccin, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare, VGR.

Vaccinfördelning

VGR har valt strategin att ha många vaccinatörer för att ha en hög kapacitet och erbjuda invånarna många utbudspunkter och möjlighet till vaccinering på ett smittsäkert sätt utan onödiga resor. Invånare i VGR ska bli effektivt vaccinerade med det vaccin som finns tillgängligt, oavsett vem som vaccinerar.

Det vaccin mot som tilldelas VGR fördelas mellan vaccinatörer. Ingen vaccinatör är garanterad vaccin varje vecka.

Från och med vecka 21 kommer tillgängligt vaccin avsett för dos 1 att fördelas enligt två steg. Första steget innebär att vaccinet fördelas mellan vaccinatörer enligt följande (procenttalen är riktmärken för fördelning):

  • 60 % till avtalade vaccinatörer
  • 30 % till vårdcentraler
  • 10 % till övriga (till exempel sjukhus, företagshälsovård)

I andra steget fördelas vaccinet utifrån tillgängliga vaccinatörer i de olika delområdena i regionen samt efter vad vaccinatören själv angivit som sin kapacitet.

  • Geografisk täckning/närvaro per delregion är överordnad storlek/kapacitet på vaccinatör.
  • Vaccinatörer med lägre kapacitet kan efter dialog bli pausad för tilldelning av dos 1 till förmån för att vaccinera med dos två.

Regional utveckling

Trafikförsörjningsprogram

VGR har antagit ett nytt regionalt trafikförsörjningsprogram för 2021-2025. Målet är att fram till 2025 återta antalet resor med kollektivtrafik, cykel och gång till hur det såg ut innan pandemin samt att återta kollektivtrafikens marknadsandel kontra bilen.

Kultur

Rapporten Coronapandemins effekter på kultursektorn i Västra Götaland beskriver hur pandemin lett till kortsiktiga problem, men även förstärkt strukturella utmaningar inom kulturområdet.

Regeringen föreslog den 17 maj att kulturområdet tillförs ytterligare 750 miljoner kronor under 2021 i förlängt kris- och stimulansstöd. Likt tidigare aviserat stöd för 2021 är syftet att mildra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin samt underlätta för en återstart. En del av dessa medel kommer fördelas via kultursamverkansmodellen vilket innebär att VGR:s egna bolag kan få del av medlen.

Arbetslöshet

Arbetslösheten i Västra Götaland minskade med 460 personer under vecka 19 jämfört med veckan innan. Totalt är 67 500 personer i Västra Götaland öppet arbetslösa eller i program, vilket motsvarar 7,6 procent av arbetskraften, jämfört 6,6 procent i slutet av februari 2020.

Västra Götalandsregionen bjuder in till digital pressträff onsdag 19 maj klockan 13:30. Följ presskonferensen via vgregion.se/direkt.

Smittskydd

Under vecka 19 konstaterades 4 432 nya fall av covid-19 i Västra Götaland, en minskning med 13 procent jämfört med föregående vecka. Totalt har 182 679 personer i Västra Götaland testats positivt för covid-19.

Sjukvård

Den 18 maj kl. 10:00 fanns det totalt 271 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 51 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården: 35 personer varav 4 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjh: 135 personer varav 29 på IVA

Sjukhusen i väster: 19 person varav 5 på IVA

Skaraborgs Sjukhus: 35 personer varav 6 på IVA

Södra Älvsborgs Sjukhus: 47 personer varav 7 på IVA

Vaccinering

Alla födda 1971 eller tidigare kan boka tid hos valfri vaccinatör med lediga tider. Antalet tillgängliga tider begränsas av vaccintillgången. Vaccinatörerna kan bara erbjuda tider utifrån hur mycket vaccin de får.

Gruppen 50 + är stor och alla kommer inte kunna boka sig samma vecka de önskar. Eftersom efterfrågan är stor samtidigt som det är brist på vaccin får inte alla vaccinatörer tilldelning varje vecka. VGR fördelar så att de olika delarna i regionen kommer få tillräckliga doser totalt sett.

De närmaste veckorna behöver en stor andel av det tillgängliga vaccinet användas för dos 2 inom rätt tidsintervall. Cirka 300 000 invånare har fått en första dos och väntar på en andra dos.

Via 1177.se nås nu en samlingssida som visar var lediga vaccinationstider finns att boka. Besökaren får därefter logga in på vald mottagning och boka tid. Alla mottagningar i VGR som vaccinerar i fas 4 finns med på samlingssidan, men för vissa av mottagningarna finns inte möjlighet att visa tidböcker och tillgängliga tider innan man har loggat. Där tider inte kan visas så länkas man vidare till mottagningens webbsida där mer information om bokning finns samt oftast en webbtidbok.

Svårnådda grupper

VGR arbetar för att nå personer som kan ha svårigheter att förstå språket i offentlig information eller som av andra skäl inte tar del av vaccinationsinformationen via vårdens kanaler eller mediernas rapportering.

Smittskydd

Under vecka 18 rapporterades 5 094 fall, vilket är en minskning med 4 procent jämfört med föregående vecka. Antalet fall de senaste veckorna ligger på en fortsatt hög nivå men en minskning ses de senaste veckorna.

Skärpta regionala rekommendationer förlängs till 6 juni

Smittspridningen av covid-19 sjunker i Västra Götaland men minskningen går långsamt. De skärpta regionala rekommendationerna förlängs därför till och med 6 juni. Samtidigt tas de särskilda råden till skolan bort. Kommunerna måste anpassa behovet av distansundervisning och andra begränsningar efter den lokala situationen, betonar smittskyddsläkaren.

 

VGRfokus - Skärpta regionala rekommendationer förlängs till 6 juni

Sjukvård

Den 12 maj kl. 10:00 fanns det totalt 270 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 62 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården:
33 personer varav 7 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjh:
142 personer varav 34 på IVA

Sjukhusen i Väster:
18 personer varav 6 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
30 personer varav 7 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
47 personer varav 8 på IVA

Under vecka 18 minskade det totala antalet patienter med covid-19 i Västra Götaland, men pandemins effekter på sjukvården är fortsatt mycket stora. Och trycket på intensivvården är mer eller mindre konstant.

 

– Det är bekymmersamt att det fortfarande är så många som blir allvarligt sjuka. Det pågår ett omfattande arbete där sjukhusen i vår stora region hjälps åt och vårdpersonalen gör ett fantastiskt jobb. Men det är många som har arbetat hårt under lång tid nu, säger Jan Kilhamn, tf hälso- och sjukvårdsdirektör.

VGRfokus - Lägesrapport VGR: Stor smittspridning och högt tryck på intensivvården

Vaccinering mot covid-19

Vaccinationsplan

Måndag 10 maj, en vecka före utsatt tid, inleddes fas 4 i Västra Götaland.  Vaccinatörer i Västra Götaland kunde därmed inleda vaccination av personer födda 1971 och tidigare. Invånare kan fritt välja var de vill vaccinera sig och bokar in sig hos vaccinatören via 1177.se Vaccinatörerna kan bara erbjuda tider utifrån hur mycket vaccin de får. Intresset från allmänheten var mycket stort och tiderna tog snabbt slut på många håll.

– När det blir dags att öppna för nästa åldersgrupp, personer som är födda 1972 och senare, kommer riskgrupper i fas 3 som ännu inte vaccinerats att beaktas. Det kommer att finnas en sorteringsfunktion när man bokar tid på 1177.se, säger Kristine Rygge.

VGR:s vaccinationsplan.pdf

Tydligare bokningssida

På tisdag 18 maj kommer en gemensam samlingssida för aktuella vaccinatörer i VGR uppdelade per kommun att läggas upp på 1177.se. Tiderna kommer delas upp per kommun och syftet är att ge en bättre överblick över lediga tider och förenkla bokningen.

Statistik

Nästa vecka (v20) skickas cirka 65 000 doser vaccin till vaccinatörer i Västra Götaland. Av dessa doser kommer cirka 47 000 doser att användas som dos ett, alltså nya vaccinationer av personer som är 50 år och äldre, medicinska riskgrupper på sjukhusen samt personal inom LSS.

18 000 doser är öronmärkta för att användas till att ge dos 2.

Merparten av vaccinet nästa vecka kommer att fördelas till de större vaccinationsmottagningarna både inom vårdval vårdcentral och avtalade vaccinatörer. Flera av de mindre mottagningarna får ingen ny leverans av dos 1 alls nästa vecka.

Nästa vecka kommer också några av de avtalade vaccinatörerna att få vaccin för första gången. De vaccinatörerna kommer påbörja tidbokning och vaccination av personal som arbetar inom LSS.

85 procent av personer 65 år och äldre i Västra Götaland har fått minst en dos.

Övrig statistik fram till och med vecka 18 är ännu inte publicerat av Folkhälsomyndigheten.

Observera att det förekommer en viss eftersläpning av statistiken och att tidigare veckors siffror kan ha blivit uppdaterade. Befolkningen som vaccinationer räknas mot är 18 år och äldre.

Över 81 procent av invånarna i Västra Götaland över 65 år vaccinerade med en första dos. Det innebär att VGR har nått det nationella målet för vaccination mot covid-19 där 80 procent av alla 65 år och äldre ska ha fått en första dos före 16 maj.

Nästan en halv miljon doser har getts i Västra Götaland (499 413 vaccinationer). Sedan dosintervallet ökade har antalet invånare som fått en första dos ökat snabbare.

Vaccinationsplan

VGR vaccinerar i huvudsak inom fas 3. Alla över 60 år kan boka tid hos valfri vaccinatör, utan krav på listning. Det finns lediga tider hos flera av vaccinatörerna i Västra Götaland.

Det varierar hur långt olika vaccinatörer i Västra Götaland har kommit. Många har gått ner i åldrarna och vaccinerar personer över 55 år. På vaccinatörernas hemsidor som nås via 1177.se står var de befinner sig i prioriteringsordningen och vilka som kan boka tid.

I samband med att fas 4 startar vecka 20 lanseras en funktion som nås via 1177 som gör det enklare att hitta vaccinatörer med lediga tider. En preliminär lista över vilka vaccinationslokaler som kommer användas i fas fyra finns på vgregion.se/vaccinationslokaler.

Kommande veckas leverans

Under vecka 19 kommer ungefär 60 000 levereras, alltså något färre doser på grund av kortvecka. Merparten av det tillgängliga vaccinet kommer att distribueras till vårdcentralerna. Fördelning efter sammanvägning av flera variabler: vaccintillgång, hur långt vaccinationerna kommit i olika åldersgrupper och vaccinationskapacitet.

Planen är preliminär. Följande vaccin kommer levereras.

Pfizer: 54 410
Moderna: 6 000
AstraZeneca: 200

Smittskydd

Under vecka 17 konstaterades 5 316 nya fall av covid-19 i Västra Götaland. Smittspridningen har de senaste veckorna minskat i de flesta åldersgrupperna. Undantagen är åldrarna 0-19 år och 30-39 år där den istället ökat. Totalt har 175 301 personer i Västra Götaland testats positivt för covid-19.

– Det är bra att vi minskat men vi har fortfarande för många nya fall per vecka. Även fast vi har haft en nedgång på totalen har vi väldigt långt kvar innan vi får ned samhällsspridningen, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.

Sjukvård

Den 6 maj kl. 10:00 fanns det totalt 281 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 67 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården: 35 personer varav 6 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjh: 146 personer varav 32 på IVA

Sjukhusen i väster: 22 person varav 8 på IVA

Skaraborgs Sjukhus: 29 personer varav 11 på IVA

Södra Älvsborgs Sjukhus: 49 personer varav 10 på IVA

– Det är positivt att det går åt rätt håll. Men vi har fortsatt ett 70-tal patienter på IVA vilket är väldigt många. Det är mycket oroande då vår personal är mycket ansträngd och det är ett bekymmer både nu och framåt, säger tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Jan Kilhamn.

Vaccinering

Nu är över 81 procent av invånarna över 65 år vaccinerade med en första dos i Västra Götaland. Det innebär att VGR har nått det nationella målet för vaccination mot covid-19 där 80 procent av alla 65 år och äldre ska ha fått en första dos före 16 maj.

– Jag vill tacka alla som arbetat hårt och målmedvetet för detta, alla vaccinatörer och alla de invånare i Västra Götaland som valt att vaccinera sig. Det är en fantastisk insats, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare i Västra Götalandsregionen.

Dagens statistik från Folkhälsomyndigheten visar också att 28,3 procent av invånarna i Västra Götaland fått en första spruta.

Det finns fortfarande en eftersläpning i registreringen till Nationella vaccinationsregistret (NVR), systemet har inte fungerat som det ska. Detta ska vara åtgärdat till kommande vecka.

– Nästa vecka levererar vi ut cirka 62 000 doser och vi kan öka vaccinationstakten ytterligare. Vi öppnar också flera nya vaccinationsmottagningar i Göteborgsområdet för att invånare ännu enklare ska kunna ta sig till sin vaccinationsplats, säger Kristine Rygge.

VGR vaccinerar i huvudsak inom fas 3. En del i fas 3 mellan 18 – 64 år, blir kallade av den sjukhusmottagning som de brukar besöka. Det vanligaste är att man bokar in sig via 1177.se. Vaccination sker i åldersordning eftersom ålder är den största riskfaktorn. VGR:s uppdrag är att erbjuda så många som möjligt vaccin så snabbt som möjligt.

VGR samarbetar med flera organisationer för att säkerställa att svårnådda och socialt utsatta grupper, som är prioriterade i fas 3, informeras om vaccination. Arbetet påbörjas i Göteborg och skalas upp allteftersom och breddas till hela Västra Götaland.

Preliminär lista över de drygt 200 lokaler som kommer att användas för vaccination i fas 4 är nu publicerad. Listan kan komma att förändras. Under vecka 20 kommer det vara dags för alla personer som är 50 år och äldre att boka tid för vaccination. I och med detta inleds den sista fasen i vaccination mot covid-19. När bokning öppnat kommer den genomföras via 1177.se eller telefon.

Kultur

Ett minskat utbud för invånarna och färre arbetstillfällen för utövarna – pandemin har fått enorm effekt på kultur- och föreningslivet i Västra Götaland. Idag hölls en pressträff om hur covid-19 påverkat kulturen – året som gått och framåtblickar. Conny Brännberg, ordförande kulturnämnden och Katti Hoflin, kulturchef medverkade på pressträffen som går att se i efterhand på vgregion.se/direkt.

Västra Götalandsregionen bjuder in till digital pressträff i morgon onsdag 5 maj klockan 13:30. Följ pressträffen på vgregion.se/direkt. På samma adress livesänds torsdag 6 maj klockan 11:00 en digital pressträff om covid-19:s påverkan på kulturområdet i Västra Götaland.

Smittskydd

Under vecka 17 konstaterades 5 316 nya fall av covid-19 i Västra Götaland, en minskning med tre procent jämfört med föregående vecka.
Totalt har 173 174 personer i Västra Götaland testats positivt för covid-19.

Sjukvård

Den 4 maj kl. 10:00 fanns det totalt 284 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 68 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården: 29 personer varav 6 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjh: 153 personer varav 37 på IVA

Sjukhusen i väster: 22 person varav 6 på IVA

Skaraborgs Sjukhus: 30 personer varav 11 på IVA

Södra Älvsborgs Sjukhus: 50 personer varav 8 på IVA

Vaccinering

VGR vaccinerar i huvudsak inom fas 3. Det varierar hur långt vaccinatörer i Västra Götaland har kommit.

Alla över 60 år kan boka tid hos valfri vaccinatör i hela Västra Götaland. Personer i riskgrupp alla åldersgrupper med tät kontakt med sjukhusen kallas av sjukhusen. Övriga personer i riskgrupp 50-59 år kan boka tid hos valfri vaccinatör från vecka 20, det är samtidigt som samma åldersgrupp i fas 4 preliminärt kan börja boka tid. Yngre i riskgrupp som inte kallas av sjukhus kan boka tid från vecka 23.

På vaccinatörernas hemsidor som nås via 1177.se finns information om var de befinner sig i prioriteringsordningen och vilka som kan boka tid. Alla vaccinatörer ska ha tidböcker tillgängliga för bokning. Om personen som vill boka tid är i rätt ålder och i rätt fas ska personen kunna boka sin vaccinationstid var som helst, utan krav på att vara listad.

VGR har fram till och med vecka 16 vaccinerat 75 procent av invånarna över 65 år och är på god väg att klara det nationella målet om att minst 80 procent av åldersgruppen ska ha erbjudits vaccin senast 16 maj.

– Det är fantastiskt att vi kommit hit och att vi har en hög takt i vaccineringen. Vaccination pågår nu både i fas 2 och fas 3 och vi går ganska snabbt ner i åldrarna just nu, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare, VGR.

Vaccinationsplan

Nu vaccinerar VGR personer som är 60 år (född 1961) och äldre mot covid-19. Alla över 60 år kan boka tid hos valfri vaccinatör; vårdcentral/vaccinationsmottagning.

Sjukhusen kallar sina patienter i riskgrupp som de har regelbunden kontakt med och som är mellan 18 och 64 år. Flera sjukhus har vaccinerat sina patienter som är 60 år och äldre och fortsätter nedåt i åldrarna.

Det varierar hur långt olika vaccinatörer i Västra Götaland har kommit. På vaccinatörernas hemsidor som nås via 1177.se står var de befinner sig i prioriteringsordningen och vilka som kan boka tid. Inom kort lanseras VGR en funktion som nås via 1177 som gör det enklare att hitta vaccinatörer med lediga tider.

Folkhälsomyndigheten har beslutat att gravida med andra riskfaktorer kan få vaccin mot covid-19 i fas 3. Det handlar om de sjukdomar eller tillstånd som kan innebära en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19. Det är mödravårdscentralen som kommer att avgöra om den gravida kvinnan behöver vaccineras under fas 3.

Kommande veckas leverans

Vecka 18 kommer VGR att leverera ut drygt 74 000 doser, vilket är den största volymen hittills. Även under vecka 18 kommer merparten av vaccinet gå till vårdcentralerna som får sista tilldelning för dos 1 fas 2, i övrigt leverans för fas 3. Även sjukhusen får större volymer än tidigare för vaccinering av riskgrupper fas 3.

Kommun: 500
Sjukhus: 10 800
Vårdcentral: 62 960
Avtalad vaccinatör: 100

Smittskydd

Totalt har 170 402 personer i Västra Götaland testats positivt för covid-19.

Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Västra Götaland. Smittskyddsläkaren har därför beslutat att förlänga de skärpta regionala rekommendationerna till och med 16 maj. För gymnasieskolor är råden fortsatt lokalt anpassade efter respektive kommun och skolas situation.

VGR har just nu en kampanj på snapchat riktat mot unga med temat ”stanna hemma i valborg, det kommer fler fester”.

Sjukvård

Den 29 april kl. 10:00 fanns det totalt 328 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 64 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården: 43 personer varav 8 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjh: 159 personer varav 32 på IVA

Sjukhusen i väster: 24 person varav 6 på IVA

Skaraborgs Sjukhus: 37 personer varav 10 på IVA

Södra Älvsborgs Sjukhus: 65 personer varav 8 på IVA

Vaccinering

Fram till och med vecka 16 har var fjärde invånare (24,8 procent) i Västra Götaland fått minst en dos vaccin, 8 procent har fått två doser. Totalt 449 628 vaccinationer har registrerats.

De senaste veckorna har andelen som fått en första dos ökat snabbare än tidigare. I de äldre åldersgrupperna är vaccinationstäckningen mycket hög.

Nu vaccineras personer som är 60 år och äldre.

Vaccinering sker i viss mån parallellt mellan faserna.

Fas 1 avslutas formellt från och med vecka 18, då de flesta inom denna fas är vaccinerade. De personer inom fas 1 som tillkommer eller av olika anledningar ännu inte vaccinerats erbjuds vaccination inom ordinarie organisationer.

I nuläget är bedömningen att VGR är klar med första dosen i fas 2 vecka 19, undantagen personalvaccinering som är pausad till preliminärt vecka 20. Folkhälsomyndigheten har beslutat om en striktare prioritering av vilken personal som ska prioriteras för vaccinering.

Folkhälsomyndigheten har lagt till gravida med riskfaktorer i fas 3. Inom kort kommer information att gå ut till dem om var de ska vaccineras.

De äldsta i fas 4, 50-59 år, kan preliminärt börja boka tid vecka 20. I fas 4 förutsätts god tillgång av vaccin och därmed vaccineras hela gruppen 18–49 år parallellt för att minska administrationen för vaccinatörerna och få snabb vaccinationstakt. Vid vaccinbrist kommer personer med ett tillstånd eller sjukdom som medför en riskökning i enlighet med Folkhälsomyndighetens definition att prioriteras.

Det börjar bli klart vilka lokaler som ska användas till massvaccinationerna i fas 4. VGR kommer att ha tillräcklig kapacitet och vaccinationsställen jämnt fördelat i Västra Götaland. Det kommer finnas minst en vaccinatör i nästan alla kommuner. Hur det kommer att se ut varierar; flera mindre vaccinationsställen, någon stor eller kombinationer av dessa. Alla lokaler är inte klara, arbetet med att slutförhandla kring de cirka 200 vaccinationslokaler som kommer att användas är i slutskedet. Den kompletta listan med vaccinationsställen kommer publiceras på 1177.se när fas 4 närmar sig.

Västtrafik

Västtrafik kommer även under sommaren dela ut munskydd på tider och platser där det kan uppstå trängsel.

Smittskydd

Under vecka 16 konstaterades 5 467 nya fall av covid-19 i Västra Götaland. Det är 21 procent färre än vecka 15, men minskningen sker från en mycket hög nivå.

Smittskyddsläkare Thomas Wahlberg påpekar att kommande högtider som valborg och studentfiranden innebär risk för ökad smittspridning.

– Det viktigaste av allt är att hålla avstånd och undvika trängsel, och det gäller både inom- och utomhus. När människor samlas ökar risken för smittspridning. Undvik fester och folksamlingar. Föräldrar, prata med era barn, säger Thomas Wahlberg.

Totalt har 165 866 personer i Västra Götaland testats positivt för covid-19.

Sjukvård

Den 27 april kl. 10:00 fanns det totalt 343 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 67 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården: 48 personer varav 7 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjh: 161 personer varav 35 på IVA

Sjukhusen i väster: 29 person varav 6 på IVA

Skaraborgs Sjukhus: 43 personer varav 11 på IVA

Södra Älvsborgs Sjukhus: 62 personer varav 8 på IVA

Vaccinering

– Vaccinationsviljan är stor och det är glädjande. Samtidigt är det flera av våra vaccinatörer som stundtals har lediga tider. Jag vill uppmana alla som är 65 år och äldre att boka tid för vaccination, säger vaccinationssamordnare Kristine Rygge.

Hög ålder är den största riskfaktorn för allvarlig sjukdom och död i covid-19. VGR:s vaccinationsplan utgår från Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning och vaccinering sker i åldersordning.

Till viss mån sker vaccineringen i de olika faserna parallellt. Fas 2 avslutas nu, samtidigt som fas 3 inletts. Sjukhusen har börjat kalla personer med riskökning 60-64 år till vaccinering. Från nästa vecka börjar bokningen för övriga 60-64 år vid vårdcentraler, samtidigt börjar sjukhusen succesivt kalla vissa medicinska riskgrupper 18-59 år med sjukdomar som kontrolleras på sjukhus. För de i riskgrupp 18-59 år som inte kallas av sjukhusen startar vårdcentraler och vaccinationsmottagningar bokning från vecka 20. De äldsta kan boka först. Preliminär start för bokning för de äldsta i fas 4 är också vecka 20. Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning följs.

De under 65 år som redan fått en dos Astra Zeneca ska erbjudas mRNA-vaccin som andra dos. De yngre som särskilt önskar att få Astra Zeneca även som en andra dos kan få det. I huvudsak rör det vård- och omsorgspersonal, eftersom det i den gruppen finns personer som fick en första dos av Astra Zeneca tidigare i år.

Nationellt vaccinationsbevis kommer att finnas att beställa från 1 juli. VGR tar inte fram något eget intyg.

Vaccinationstäckningen i de äldre åldersgrupperna är hög. 89 procent av alla över 80 år har fått minst en dos vaccin (till och med vecka 15).

Vaccinationsplan

VGR har justerat sin vaccinationsplan. Risken för att bli allvarligt sjuk avgör prioritetsordningen, den tydligaste riskfaktorn är hög ålder.

Denna vecka har sjukhusen i Västra Götalandsregionen börjat kalla patienter i riskgrupp som tillhör fas 3. Det är personer med sjukdom där tidpunkt för vaccination kan påverka behandlingen, till exempel behandlingar med cytostatika samt personer med tillstånd som följs med täta kontroller på sjukhuset. 

Personer mellan 18-59 år med sjukdom eller ett tillstånd som kontrolleras på sjukhus vaccineras i åldersordning, de äldsta först. Sjukhusen börjar kalla dem till vaccinering successivt från och med vecka 18. För de som inte kallas av sjukhusen startar vårdcentraler och vaccinationationsmottagningar bokning från vecka 20. De äldsta kan boka först.

– Vaccinering av fas 3 och fas 4 kommer att ske parallellt och vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Den tydligaste riskfaktorn för svår sjukdom och död i covid-19 är ålder och genom att jobba på det här sätter kan vi vaccinera snabbare, säger vaccinationssamordnare Kristine Rygge.

Kommande veckors leveranser

Under de kommande tio veckorna räknar Västra Götalandsregionen med att kunna fördela närmare en miljon vaccindoser till vaccinatörer i Västra Götaland. Drygt hälften kommer vara avsedda för ge invånarna sin första dos vaccin medan resterande ska användas till invånare som väntar på sin andra dos.

Leverans vecka 17

Vecka 17 kommer VGR att leverera drygt 60 000 doser, alltså lika många doser som de senaste två veckorna. Även under vecka 17 kommer merparten av det tillgängliga vaccinet att distribueras till vårdcentralerna. Planen är preliminär och kan komma att ändras.

Kommun: 0
Sjukhus: 2 262
Vårdcentral: 57 878
Avtalad vaccinatör: 500

Samma fördelningsnyckel som tidigare användas för att prioritera mellan vårdcentraler: de med flest listade av den äldsta befolkningen och som har flest kvar att vaccinera i de äldsta åldersgrupperna prioriteras.

 

Smittskydd

Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Västra Götaland. Smittspridningen i länet ökat 9 procent föregående vecka jämfört med veckan innan. Totalt har 165 108 personer i Västra Götaland testats positivt för covid-19.

– Jag är väldigt väl medveten om att jag är en tjôtgubbe, men jag måste fortsätta att tjata. För vi är fortsatt i ett rött läge i regionen. Vi har en hög smittspridning i samhället och vi måste följa de råd och rekommendationer som finns, säger Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare.

Sjukvård

Den 22 april kl. 10:00 fanns det totalt 361 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 63 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården: 48 personer varav 6 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjh: 173 personer varav 35 på IVA

Sjukhusen i väster: 29 person varav 6 på IVA

Skaraborgs Sjukhus: 42 personer varav 9 på IVA

Södra Älvsborgs Sjukhus: 69 personer varav 7 på IVA

På IVA-avdelningarna i VGR finns covidpatienter i alla åldersgrupper, framför allt många mellan 20 och 59 år. Sedan pandemins start har VGR kunnat dubbla antalet IVA-platser men trots det är trycket extremt. Under januari-mars 2021 har VGR varit den region vars intensivvård varit mest belastad i riket.

Sommarplanering IVA

Normalt reduceras antalet intensivvårdsplatser i VGR med 15–20 procent under sommaren. Under sommaren 2021 minskas inte antalet platser, utan planeringen utgår utifrån totalt 73 intensivvårdsplatser. Beslutet ligger i linje med de scenario som presenterats av Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.

Vaccinering

Denna vecka pågår framför allt vaccination i fas 2, för invånare som är födda 1956 och tidigare. Men sjukhusen börjar även kontakta patienter mellan 60 och 64 år som tillhör en riskgrupp i fas 3. VGR:s vaccinationsplan uppdaterades tidigare i veckan.

Fram till och med vecka 15 har 20,4 procent av invånarna i Västra Götaland fått minst en dos vaccin, 7,7 procent har fått två doser. Totalt 385 062 vaccinationer har registrerats.

Vaccinationstäckningen i de högre åldrarna är mycket hög: 89 procent av alla över 80 år har fått en första dos. I åldersgruppen 70-79 år är 66 procent av invånarna vaccinerade med minst en dos.

Regional utveckling

15 inspelade långfilmer och tv-draman samt två animerade filmer. Trots pandemin gick den västsvenska filmindustrin för högvarv under 2020.

Västtrafik

Västtrafik planerar inför att möta upp behovet av kollektivtrafik vid massvaccineringen som kommer ske i olika lokaler i regionen och inför sommarens resor i skärgården.

Arbetslöshet

Arbetslösheten i Västra Götaland minskade med 800 personer under vecka 15 jämfört med veckan innan. Totalt är 69 100 personer i Västra Götaland öppet arbetslösa eller i program, vilket motsvarar 7,8 procent av arbetskraften.


Senast uppdaterad: 2021-06-15 14:30