Kontakta VGR

Här hittar du kontaktuppgifter till Västra Götalandsregionens politiker, politiska sekreterare, tjänstemän och verksamheter, med mera.

Chefläkare och Lex Maria

Funktionsgrupp chefläkare ska bidra till att Västra Götalandsregionens övergripande mål inom patientsäkerhet uppnås. Här hittar du kontaktuppgifter.

Lex Maria-anmälningar för två av VGR:s förvaltningar: NU-sjukvården och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Dataskyddsombud

Om du har frågor kring vår personuppgiftshantering ska du vända dig till dataskyddsombudet i den verksamhet som hanterar dina uppgifter. 

Myndighetsbrevlådor och diarium

Officiella e-postadresser till varje styrelse, nämnd och kommitté i VGR.

I diariet kan du söka efter brev, ansökningshandlingar, offerter med mera som skickats till Västra Götalandsregionen.

Politiker

Politikerregistret innehåller uppgifter om alla politiker i Västra Götalandsregionen.

Du kan också kontakta de politiska sekreterarna som är ett stöd för regionråden i det politiska arbetet. 

VGR i sociala medier

Lista och länkar till verksamheter och projekt som finns i social medier. 

VGR:s verksamheter och bolag

Länkar till egna webbplatser för förvaltningar och bolag i Västra Götalandsregionen.