Konferens: Digitalisering i människans tjänst 28 november 2023

alt=""

Konferensen ”Digitalisering i människans tjänst” hölls 28 november som en del av Västsvensk Kraftsamling digitalisering som visar på digitaliseringens möjligheter att hantera dagens samhällsutmaningar. Deltagarna fick inspiration och erfarenheter för en värld som kräver ett nytt sätt att tänka för att fullt utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Årets tema var digital delaktighet.

Konferensen hölls den 28 november på Radisson Blu Scandinavia i Göteborg
(den sändes eller filmades inte.)

Program 28 november 2023

Dagen startar med kaffe & fralla från 8:15.
Programmet kör igång kl 9:00 och håller på till kl 16:30.
Därefter bjuder vi in till ett mingel med tilltugg i foajén.

Moderatorer 
Karl Fors, senior strateg digitalisering 
Terese Raymond, nationell samordnare Digidel.

kl 09:00
Regionutvecklingsdirektör Helena Lundberg Nilsson och kulturchef Katti Hoflin hälsar alla välkomna!

kl 09:20-10:30

 • Svenskarna och internet - utblick
  Jannike Tillå, kommunikations- och affärsområdeschef på Internetstiftelsen
  .

  Digital expert med lång erfarenhet inom verksamhetsutveckling, kommunikation, utbildning och digitalisering från flera branscher. Jannike ansvarar för Internetstiftelsens främjande verksamhet som innefattar blanda annat rapporten Svenskarna och internet, mötesplatserna Goto 10, konferensen Internetdagarna, digital folkbildning och digital kompetens i skolan.

 • Utanförskap eller utanförställande?
  Jonas Söderström, UX-strateg
  .
  UX-strateg som har arbetat med användbarhet i digitala system och med internet som konsult sedan mitten av 1990-talet, med uppdrag för ett stort antal företagskoncerner, organisationer och myndigheter. Expert på digital arbetsmiljö.

PAUS 30 min

kl 11:00-12:00

 • AI, EU och ansvarsfull delaktighet - offentlig sektor som innovationspartner
  Susanne Stenberg och Håkan Burden, RISE
  .

  EUs föreslagna regler för AI kommer ge offentlig sektor en ny roll inom innovationssystemet. Som myndighet kan detta påverka vilka roller och ansvar man får framöver, som utvecklare av produkter och tjänster behöver man förstå hur offentlig sektor är en partner i kommande forsknings- och utvecklingsprojekt. Vi kommer prata om tillhandahållarens  och användarens ansvar, regulatoriska sandlådor och undantag från GDPR.

  Seniora forskare på RISE, Research Institutes of Sweden. På RISE driver de satsningarna AI Policy Impact och Policy Lab Digital Systems. Deras forskning sätter produkt- och tjänsteutvecklingen i relation till EUs kommande regleringar inom Digital Decade och Green Deal.
 • Hur skapas cybersecurity i internationell toppklass?
  Patrik Fältström, säkerhetsskyddschef, Netnod
  .
  Nationell och internationell expert inom internet- och cybersäkerhet, med lång erfarenhet från bland annat Cisco, Tele2 och som rådgivare till regeringen.

kl 12:00-13:00 LUNCH

kl 13:00-14:40 Tre parallella seminarier i två sessioner.

 • kl 13:00-13:45 Session 1
 • Bensträckare
 • kl 13:55-14:40 Session 2

Spår 1: Datadriven verksamhetsutveckling

 • Från data till handling (13:00-13:45):
  • Ny strategi för data
   Magnus Kjellberg, digitaliseringsstrateg och föreståndare för kompetenscentrum AI på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen
  • Öppna och delade data
   Fredrik Eriksson, samordnare, Nationell dataverkstad
  • Sensorer som ger data och nya insikter
   Björn Bogert, regional samordnare, IoT-samverkan Västra Götaland
   Elias Ågren, teknisk utvecklingsledare, IoT-samverkan Västra Götaland 
 • AI i offentlig sektor (13:55-14:40)
  • Framtidens digitala assistent för offentlig sektor
   Jonatan Permert, strateg, AI Sweden
  • Regional samordning kring AI
   Fredrik Edholm, strateg, Skaraborgs kommunalförbund
   Tore Johnsson, regional digitaliseringskoordinator, Västra Götalandsregionen

Spår 2: Säker digitalisering för alla

 • 13:00-13:45

  • Borås stads molnresa
   Fredrik Nilströmer, IT-strateg Borås stad
       (Rose-Mharie Åhlfeldt har fått förhinder)

  • Säker digitalisering för små och medelstora företag
   Ola Stensby, Lindholmen Science Park

 • 13:55-14:40

  • SDK - Säker digital kommunikation
   Emma Pettersson och Lars Forsell, projektledare SDK, Västra Götaland.

Spår 3: Digital delaktighet

 • 13:00-13:45
  • Digitalt utanförskap – tänker vi fel när vi utvecklar digitala tjänster riktade till alla?
   Stefan Johansson, teknologie doktor, Begripsam
   Många av de personer som är i ett digitalt utanförskap är beroende av offentlig service. Ändå får dessa personer inte vara med och utveckla de digitala tjänsterna. Hur kan en mer inkluderande designprocess leda till bättre digitala tjänster? 

 • 13:55-14:40 
  • Vad är ett Digidelcenter? Exempel från Mellansjökommunerna
   Terese Raymond, nationell samordnare Digidel och expert digital delaktighet
   Mikael Eriksson, Skövde kommun
   Anna Gullstrand, bibliotekschef, Skövde kommun.

kl 15:10 Digitaliseringspriset ”Årets digitaliseringsinitiativ 2023” delas ut
Vinnaren berättar om sitt projekt/initiativ.

Årets digitaliseringsinitiativ

kl 15.40
Inspirerande avslutningstal: Twin transition - århundradets möjlighet!
Daniel Dersén VP Growth på Internetstiftelsen
Ansvarig för samhällsnyttig digitalisering och smarta städer på Internetstiftelsen. Han har över 25 års erfarenhet inom internet och telekombranschen. Han är del i styrgruppen för den DIGG-finansierade Nationella Dataverkstaden samt Smart City LAB som drivs av RISE och IoT Sverige.

kl 16:30 Avslut och mingel

Vi bjuder på lättare förtäring efter konferensens slut ca 16:30 till 17:30 - ta chansen att fortsätta samtalet!

Konferensens syfte

Syftet med Digitalisering i människans tjänst är att:

 • visa hur digitaliseringen kan användas för att ge invånar- och näringslivsnytta.
 • ge insikt om att det är vi tillsammans som måste genomföra åtgärderna.
 • visa att det finns både regionala och nationella strukturer på plats för att underlätta resan.

Målgrupp

Konferensen "Digitalisering i människans tjänst" vänder sig i första hand till dig som har en ledande roll i verksamhetsutveckling och kan ha nytta av digitalisering för att effektivisera, förbättra och/eller utveckla den verksamhet du ansvarar för, oavsett om du arbetar inom näringslivet eller offentlig sektor.

Arrangörer

Digitaliseringsrådet i Västra Götalands län

Kraftsamling digitalisering

Tore Johnsson

Samordnare Digitaliseringsrådet Västra Götaland

Telefonnummer