Tillkännagivande: hållbarhetsutskottet, sammanträde 2024-05-07; protokoll

Uppdaterad:
Publicerad:

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

hållbarhetsutskottet

Sammanträdesdatum

2024.05-07

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2024-05-15

Datum då tillkännagivandet tas ner

2024-06-07

Förvaringsplats för protokollet

Bevaras digitalt

Sekreterare

Jenny Johnson