Tillkännagivande: styrelsen för Skaraborg Sjukhus, sammanträde 2024-04-26; protokoll

Uppdaterad:
Publicerad:

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus

Sammanträdesdatum

2024-04-26

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2024-05-06

Datum då tillkännagivandet tas ner

2024-05-29

Förvaringsplats för protokollet

Bevaras digitalt

Sekreterare

Ellinor Smith