Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet från program Millennium sammanfattar viktiga beslut, större aktiviteter och vad som är på gång i arbetet med att förbereda införandet av Millennium, på ett övergripande plan. Fler fristående nyheter finns under fliken Aktuellt.

Nyhetsbrev program Millennium ges ut av det regionala programkontoret. Utöver det allmänna innehållet riktar sig vissa delar främst till chefer och andra ledare inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Nyhetsbrevet kommer ut med 7-8 nummer per år.

Senaste nyhetsbrevet

Nyhetsbrev program Millennium 3 maj 2024

Något av innehållet:

  • Chefens roll i fokus när Millenniumlabbet fick besök
  • Missa inte regionalt Ledarforum Millennium i juni
  • Vårdpodden om digitalisering av hälso- och sjukvård

Nyhetsbrev 2024

Nyhetsbrev program Millennium 3 maj 2024

Något av innehållet: Stort chefsbesök på programkontoret i april, missa inte vårens sista regionala Ledarforum Millennium och nytt avsnitt av Vårdpodden om digitalisering av hälso- och sjukvård.  

Nyhetsbrev program Millennium 22 mars 2024

Något av innehållet: Arbetsflödesgranskningar följs av fördjupningssessioner, regional modell för support och förvaltning och Millennium visas upp på Vitalismässan i maj.

Nyhetsbrev program Millennium 9 februari 2024

Något av innehållet: realtidsdokumentation ersätter traditionell diktering, ny samlingssida med filmer om Millennium och planering av övergångsaktiviteter som en viktig del av införandet.


Nyhetsbrev 2023

Nyhetsbrev program Millennium 15 december 2023
Något av innehållet: Dialogmöten om förändringar med Millennium, nya filmer om genomgående principer och beslut om ändrad driftstart för privata vårdgivare i södra området.

Nyhetsbrev program Millennium 27 oktober 2023
Något av innehållet: Ny webbsida med frågor och svar om Millennium och vårdadministrativt arbete, senaste avsnittet av Vårdpodden handlar om hur utbildningen av över 50 000 medarbetare ska gå till och regiondirektör Håkan Sandahl svarar på tre frågor om Millennium.

Nyhetsbrev program Millennium 15 september 2023
Något av innehållet: Nu är anmälan öppen till regionalt Ledarforum Millennium den 2 oktober, i höst inleds dialoger om förändringar vid införandet av Millennium och filmer om systemet är tillgängliga på webben. 

Nyhetsbrev program Millennium 22 juni 2023
Något av innehållet: programchef Annika Mortensen sammanfattar läget i programmet inför sommarledigheten, verksamheterna i södra området planerar för lokala Ledarforum Millennium och Vårdpoddens senaste avsnitt handlar om förarbetet inför driftstart.

Nyhetsbrev program Millennium 12 maj 2023
Något av innehållet: Regiondirektören har besökt programkontoret för dialog och demonstration av Millennium, Program Millennium deltar på Vitalis i maj och strategin för medarbetares utbildning i Millennium är uppdaterad.

Nyhetsbrev program Millennium 24 mars 2024
Något av innehållet: I Millenniumlabbet testas systemet på olika sätt, senaste avsnittet av Vårdpodden handlar om taligenkänning och informationsmötet regionalt Ledarforum Millennium äger rum i maj.

Nyhetsbrev program Millennium 10 februari 2023
Något av innehållet: Det pågår intensivt designarbete i programmet, arbetsflöden i Millennium visas upp och en projektledare är tillsatt för det regionala implementeringsprojektet.


Nyhetsbrev 2022

Program Millennium bytte namn den 1 november 2022, från tidigare namn Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). Nyhetsbreven till och med oktober 2022 heter därför Nyhetsbrev FVM.

Nyhetsbrev program Millennium 15 december 2022
Något av innehållet: Programchef Annika Mortensen summerar året som gått och blickar framåt, höstens avsnitt av Forum Millennium på temat ”tillsammans med patienten” finns att se i efterhand och kommunerna i Västra Götaland och leverantören Cerner har enats om en ny överenskommelse om Millennium.

Nyhetsbrev FVM 26 oktober 2022
Något av innehållet: Programmet FVM byter namn till program Millennium, det blir tydligare styrning och ledning av hälso- och sjukvårdens digitalisering och Vårdpoddens oktoberavsnitt handlar om nära vård för invånarna med digitala tjänster.

Nyhetsbrev FVM 14 september 2022
Något av innehållet: Nystartsmöte för nästan 300 personer i programmet FVM, nytt avsnitt av Vårdpodden som handlar om hur det faktiskt är att arbeta i systemet Millennium och Forum FVM Millennium på temat Tillsammans med patienten.

Nyhetsbrev FVM 23 juni 2022
Något av innehållet: Programägare Ragnar Lindblad kommenterar den nya tidplanen och läget i programmet FVM, webbinariet Forum FVM Millennium med tema psykiatri finns att se i efterhand och den beslutande gruppen Klinisk ledning har fått breddat uppdrag och ny ordförande.

Nyhetsbrev FVM 4 maj 2022
Något av innehållet: Webbinariet Forum FVM Millennium med tema rehabilitering finns att se i efterhand, första omgången av systemunderhållsutbildningar är genomförd och arbetet med att ta fram lösningar för informationsutbyte mellan vårdgivare fortsätter.

Nyhetsbrev FVM 18 mars 2022
Något av innehållet: Två nya avsnitt av Forum FVM Millennium med tema bättre vård och beslutsstöd och tema mödravård och obstetrik, lyckad testmigrering av data inför första driftstart och fastställt datum för Regionalt ledarforum FVM 17 maj.  

Nyhetsbrev FVM 3 februari 2022
Något av innehållet: Forum FVM Millennium med tema slutenvård, genomförd validering av design som gjorts under hösten och
Koncernkontoret i VGR riggar för förvaltning och support av FVM.